Hopp til innhold

Beitekrise i Nordland

Statsforvalteren i Nordland har erklært beitekrise for Ildgruben og Saltfjellet reinbeitedistrikt med tilbakevirkende kraft fra 15. desember til 31. januar. Beitekrisen er ekstraordinær og ikke en del av normale, årlige variasjoner, skriver Statsforvalteren på nettsiden deres. De ber folk som er på ute på tur om å vise hensyn hvis de møter på rein.

Loga sámegillii.