Hopp til innhold

Avkreftet mistanke om skrantesjuke hos tamrein i Børgefjell

Tamreinbukken ble slaktet 9. september, og innledende undersøkelse av prøver innsendt til Veterinærinstituttet førte til mistanke om smitte. Veterinærinstituttet har nå avkreftet funn av skrantesjuke hos reinsdyret.

– Det er gledelig at denne sykdomsmistanken nå kan avblåses. Dette viser at systemet virker, og hvordan noen diagnoser krever flere steg for å kunne stilles med høyst mulig sikkerhet, sier avdelingsdirektør for analyser og diagnostikk ved Veterinærinstituttet, Anna Karin Germundsson Hauge.

De innledende undersøkelsene ble gjort ved bruk av såkalt ELISA-testing av det innsendte materialet. Denne påviste prioner i lymfeknute og hjerne hos reinsdyret, og utløste mistanke. Påfølgende testing avkreftet dette resultatet, meddeler Veterinærinstituttet.

Skrante