– Arbeidet er ikke over. På langt nær!

– Et veldig stort arbeid er gjort, men mye gjenstår. Det konkluderer Torill og Knut Sivertsen, som siden 2008 har registrert samiske kulturminner i Beiarn, Saltdal, i deler av Meløy og Rana kommuner. Torsdag skal de, i ord og bilder, presentere den jobben de så langt har gjort. – Med den jobben som er gjort vil vi vise at dette området har vært brukt av samer i generasjoner, og vi vil vise betydningen av dette for kommende generasjoner. Det er så viktig å få frem historien, sier Knut Sivertsen som ønsker publikum velkommen til nasjonalparksenteret i Saltdal på torsdag.

Torill og Knut Sivertsen
Foto: Sander Andersen / NRK