Nye veivisere offentliggjøres

Fire nye samiske veivisere offentliggjøres på Riddu Riđđu på fredag.

Samiske veivisere

Som tradisjonen tro så vil Samisk høgskole offentliggjøre hvem de har valgt som samiske veivisere på Riddu Riđđu festivalen. Presentasjonen av veiviserne er 11. juli.

Foto: Kenneth Hætta

Etter et år som samiske veivisere skal Inger Biret Kvernmo Gaup (Kautokeino), Simon Pavval (Fauske), Anja Regina Fjellheim Labj (Røros) og Tormod Andersen (Nesseby) gi stafettpinnen videre til fire nye samiske ungdommer.

Det er på lillescenen på Riddu Riđđu at de «gamle veiviserne» overlater oppgaven til en de unge samene som skal danne det nye laget, melder Samisk høgskole i en pressemelding.

I tillegg kommer de avtroppende veiviserne til å gi en utfordring til de nye veiviserne.

Sju søkere

Sju samiske ungdommer søkte i år om å få bli veiviser, og av disse ble fire stykker valgt ut til å bli årets veivisere. Søkerne måtte igjennom en intervjurunde og levere inn en oppgave som dannet grunnlaget for utvelgelsen.

– Vi hadde et luksus problem fordi vi hadde så mange gode søkere, forteller koordinator i veivisertiltaket Risten Rávdná Länsman ved Samisk høgskole.

Om Samiske veivisere

Tiltaket Samiske veivisere drives av Samisk høgskole og finansieres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Veiviserne gjennomfører studiet «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» som gir 15 st. p.

Deretter begynner de å reise rundt til videregående skoler og andre ungdomsfora i hele landet for å informere om samisk kultur og samfunn. Dette er formidling av ungdom til ungdom.

Simon Pavval, Inger Biret Kvernmo Gaup, Anja Labj og Tormod Andersen

Veiviserne for 2013–2014 var: Simon Pavval (24 år) fra Fuossko / Fauske, Inger Biret Kvernmo Gaup (25 år) fra Guovdageaidnu / Kautokeino, Anja Labj (21 år) fra Plassje / Røros, og Tormod Andersen (18 år) fra Unjárga / Nesseby.

Foto: Jonne Sikku