Nye samiske veivisere på Riddu

De fire nye samiske veiviserne for 2018/2019 offentliggjøres fredag på Riddu Riđđu-festivalen. Det er totalt elleve ungdommer som har søkt om å få være neste skoleårs veivisere. Nåværende veivisere er Henrik Halvari, Dan-Jonas Danielsen Sparrok, Anne-Marja Jannok-Joma og Marent Benedicte Storslett.

Veiviserne gjennomfører studiet «Samisk kultur- og samfunnskunnskap» ved Samisk høgskole. Deretter reiser de rundt til videregående skoler og i hele landet for å informere om samisk kultur og samfunn.

Samiske veivisere 2017-18
Foto: Eva Måsø / Samisk høgskole