NRK Meny
Normal

Vil ha større reinbeiteområder i Sør-Norge

Reineiere som mister beiteområder i Finnmark, må få nye områder i Sør-Norge. Det krever sametingsrepresentant.

Reinflokk i Finnmark
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Per A. Bæhr

Sametingsrepresentant og styremedlem i FeFo, Per A. Bæhr

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Hvis reindrifta skal ha en fremtid, så må all beiteland som går tapt, erstattes med nye, sier sametingsrepresentant og styremedlem i FeFo, Per A. Bæhr.

GULDAL:Per A.Bæhr gáibida ođđa boazuguohtumiid

Reineieren fra Kautokeino er toppkandidat på Flyttsamelista/Johttisápmelaččaid Listu i valgkrets 2 .

– Hardangervidda godt egnet

– Hvilke områder utenfor Finnmark mener du er egnet som reinbeiteområde?

– I Sør-Norge er det flere områder som er godt egnet til reinbeite, sier Per A. Bæhr.

Han nevner spesielt Hardangervidda som et godt egnet beiteland.

Finnmark Bondelag er svært skeptisk til disse planene.

– Jeg synes dette er veldig rart. Mange bønder slutter, og vi mener at jorda som disse bøndene har dyrket opp, må tilfalle andre gårdsbrukere som har bruk for jorda. Bøndene må ha førsterett på dette, sier bondelagsleder Fred Johnsen til NRK Sámi Radio.

– Statens ansvar

Bæhr mener det er statens ansvar å påse at reindrifta får alternative områder, siden det er stor press på arealene i Finnmark.

Han nevner spesielt Statsnett sine planer om å bygge en 37 mil lang kraftlinje mellom Balsfjord og Hammerfest.

– Siden reindrifta opplever stort press på sine arealer i Finnmark, så burde staten tatt ansvar og gitt næringa nye beiteområder i Sør-Norge, sier Bæhr.

Han mener Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) og samiske politikere burde tatt opp saken med staten.