Ny strid i Mauken/Blåtind

Reindrifta truer med å trekke seg fra samarbeidet om flerbruksplanen for Mauken/Blåtind skyte- og øvingsfelt.

Reindriftsutøver Ole Mattis Oskal
Foto: Torfinn Wiesser / SCANPIX

GULDAL: Meavkkis ain riidu

Bakgrunnen er at Forsvarsbygg Utvikling Nord ikke er villig til å betale for juridisk bistand til reinbeitedistriktet i forbindelse med flerbruksplanarbeidet.

– Urimelig å betale selv

Selv om Forsvaret og reindrifta ble enige om å dele områdene i Mauken, så opplever reindrifta nå at Forvaret ikke tar hensyn til deres behov. Derfor krever reinbeitedistriktet at Forsvaret betaler advokat til dem hvis de skulle trenge slik hjelp. Og hvis de ikke betaler, så trekker reindrifta seg fra samarbeidet, sier reindriftas advokat Geir Haugen.

– Jeg synes det er urimelig at de skal måtte betale selv for juridisk bistand når de er blitt utsatt for et slikt stort inngrep som det her er tale om, sier Haugen.

Opplever vanskeligheter

Høsten 2006 ble Forsvaret og reindrifta enige hvordan de skal dele områdene som Forsvaret hadde villet ha som øvingsområde i flere tiår. Men selv om de da så ut til å bli ferdige med saken, så fortsetter stridighetene. Nå holder de på å lage en flerbruksplan for hvordan de skal dele områdene.

Leder i Mauken reinbeitedistrikt Nils Anders Oskal opplever vanskeligheter i arbeidet.

– Reinen er et naturdyr, den oppholder seg der det er gode beiter. Og Forsvaret har faste programmer de følger, de har sikkert lagt planer flere år frem i tid.

Forsvaret har betalt advokaten

Geir Haugen har vært reindriftas advokat helt siden Forsvaret begynte å kreve områder i Mauken. Forsvaret har hele tiden betalt disse advokatutgiftene.

– De har betalt for distriktets jurudiske bistand helt siden jeg ble koblet inn i saken i 1979, og jeg ser det slik at saken er ikke ferdig før man har en flerbruksplan på plass.

– Ikke vanlig praksis

Margrethe Breivik Dahl i Forsvarsbygg Utvikling Nord sier at det ikke er vanlig praksis å dekke juridisk bistand i flerbruksplanarbeid. Hun sier at det er ingen krise om reindrifta ikke vil samarbeide. De har det ikke travelt i arbeidet.

– Det vil ta to til fire år før sammenbindinga er ferdig, så vi har tid til å jobbe videre med flerbruksplanen.

Men advokat Haugen sier at det blir verst for Forvaret om reindrifta ikke får være med i planarbeidet.

– Det er Forsvaret som kan bli påført store ekstrautgifter med nye rettssaker, sier Haugen.

Korte nyheter

 • UNN i gul beredskap

  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) går fra i dag over fra grønn til gul beredskap etter at det har vært en jevn økning av innlagte pasienter med covid-19 den siste uken.

  Det innebærer at UNN forbereder opptrapping av pandemidrift, og vurderer ekstra bemanning og tilrettelegging av flere sengeplasser for disse pasientene.

  Per nå skal det være 15 pasienter med covid-19 innlagt, 14 i Tromsø og én i Narvik. Det er høyeste antall innleggelser siden pandemien startet.

  UNN Tromsø
  Foto: Fabian Ubeda
 • Guokte ođđa njoammuma Kárášjogas

  Dán vahkkoloahpa lea guovtti olbmos duođaštuvvon korona Kárášjogas. Nu lea gielddas dál njealji olbmos korona.

  Guoktásis eai dieđe gos njoammun boahtá. Buohkat leat ollásit boahkuhuvvon.

  Kárášjoga gielda ávžžuha olbmuid garvit dárbbašmeahttun oktavuođa earáiguin go iežas lagamusaiguin dassážii gielddas čielggadit njoammundilálašvuođa.

  Karasjok kommune logo
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Norrbotten šaddá ruoksadin

  Mánnodaga rájes rivdet sisabeassan njuolggadusat Norgii. Dál fertet erremii jus boađát Norrbottenis Ruoŧas, Ungáras ja golmma guovllus Suomas. Dat golbma guovlu leat Keski-Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Vasa.

  Errengáibádus guoská dušše daidda geain ii leat koronasertifikáhtta. Mánát ja nuorat vuollel 18 jagi eai dárbbaš erremii.

  Lassin Norrbottenii, de lea Ruoŧas ain errengáibádus olbmuide geat bohtet Stockholmmas, Västerbottenis ja Västermanlandas.

  Dat riikkat bissot ain ruoksadin dahje sevdnjes ruoksadin, ja nu lea ain errengáibádus daidda geat bohtet doppe: Belgia, Bulgaria, Greika, Irlánda, Kroátia, Luxemburg, Slovakia, Šveica, Duiska, Nuortariika, Estteeana, Látvia, Lietuva, Románia, Slovenia ja Stuorra- Británnia.

  Utsikt mot Kirunas nye bysentrum
  Foto: Kiruna kommune