Hopp til innhold

Ny stortingsmelding: Erkjenner utfordringer med å innfri samiske barns rett til opplæring i samisk

Fredag legger regjeringen fram den årlige meldingen til Stortinget om samisk språk, kultur og samfunnsliv.

I flere tiår har samiske foreldre rapportert til Sametinget om at samiske barn ikke får opplæring i samisk, slik de har rett til.

Dette skjer blant annet fordi kommuner og skoler ikke var klar over rettighetene, eller fordi de ikke får tak i samisklærere. Denne mangelen har også Riksrevisjonen påpekt.

For første gang anerkjenner regjeringen i meldingen at dette skjer, og at samiske barns rett til opplæring i samisk ikke blir innfridd.

– Regjeringen vil at flere barn skal få et samisk barnehagetilbud, og at flere elever velger samisk i skolen. Vi trenger også at flere fullfører videregående med samisk, slik at flere kan gå videre til samiske lærerutdanninger og andre samiske studier, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Får vi til dette, vil vi styrke samisk språk og identitet i samfunnet. Jeg er glad for at vi er enige med Sametinget om situasjonsbeskrivelsen. Nå skal vi ta fatt på arbeidet med å følge opp viktige innsatsområder, sier Brenna.

Sametinget er glad for at stortingsmeldingen endelig beskriver situasjonen slik den oppleves for mange samiske barn og foreldre i Norge.

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen forventer at denne erkjennelsen også i oppfølgingen av meldingen fører til betydelig styrking av samisk lærerutdanning.

– Stortingsmeldingen gir en god beskrivelse av en av de største utfordringene det samiske samfunnet står overfor, og den vil være del av grunnlaget for Sametingets arbeid de neste årene. Vi har vært tett involvert i utarbeidelsen, og fremover vil vi være en aktiv pådriver for å løse utfordringene, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

Nå begynner arbeidet med å konkretisere hvordan meldingen skal følges opp, påpeker han.

– Vi har også forventninger til regjeringens oppfølging. Et sentralt mål for oss er å ruste utdanningsinstitusjonene for å møte den samiske lærerkrisen med et stabilt utdanningstilbud. Det har også vært viktig å gjennomgå virkemiddelbruken for rekruttering av flere studenter inn i samiske utdanningstilbud, sier Mikkelsen.

I meldingen påpekes det også at flere og bedre samiske studietilbud i høyere utdanning er en del av regjeringens satsing for å styrke samisk i hele utdanningsløpet.

– Også innen helse, barnevern, medier, rettsvesen og offentlig forvaltning er det behov for flere ansatte som behersker samisk, påpeker forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp).

Han mener det bør bli flere og mer tilgjengelige studietilbud, fagmiljøene bør styrkes og det bør legges til rette for å rekruttere bredere for å få flere med samiskkompetanse også på andre områder enn utdanningsområdet, sier Borten Moe.

Tonje Brenna (Ap)
Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Elle Sofe Sara vuoitá kulturbálkkášumi

  Koreográfa, filbmadahkki ja dáiddár Elle Sofe Sara vuoitá 500.000 ruvnnu Telenor kulturbálkkášumis.

  Bálkkášupmi juhkojuvvo jahkásaččat erenoamaš dáidda- dahje kultuvraovdanbuktima ovddas.

  Ávvir dieđihii ođđasa vuos.

  Elle Sofe Sara, koreograf
  Foto: Wenche Marie Hætta / Nrk
 • Barents Observer: Ovddeš Wagner-soalddát iskkai máhcat Ruššii

  Bearjadaga eahket NRK muitalii ahte almmái lea váldon giddagassii maŋŋá go galgá leat iskan rasttildit rájá Mátta-Várjjagis.

  Lávvardaga čállá The Barents Observer ahte lei ovddeš Wagner-soalddát Andrej Medvedev gii lea váldon gitta.

  27-jahkásaš Medvedev lei deaivan Barents Observer-journalistta moadde diimmu ovdal go váldoi gitta, ja muitalii ahte son áigu rájá rasttildit.

  – Čilgii ahte son boahtá sáddejuvvot Ukrainai fas farga, ja ahte de lea buoret sunnje fas máhcat Ruššii go dohko sáddejuvvot, čállá aviisa.

  OPPDATERT - Andrej Medvedev
 • Gáhta Girkonjárggas gohčoduvvo «John Savios plass»

  Aviisa Ságat árvalii jo 2020:s gohčodit gáhta Girkonjárgga guovddážis «John Savis plass».

  Ikte ledje ge rahpandoalut Girkonjárggas, go John Savios plass almmolaččat rabai.

  John Savio lei dáiddár gii lei Mátta-Várjjagis eret, ja rahkadii dáidaga mii lei čielgasit inspirerejuvvon Mátta-Várjjaga luonddus ja Sámi albmá eallimis.

  Mann med reinokse
  Foto: Saviomuseet