NRK Meny
Normal

Mener Norge bryter folkeretten siden kommunene får bestemme

– Det skal ikke være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvorvidt de skal være med i forvaltningsområdet for samisk språk. Det slår samisk språkutvalg fast i sin delrapport som ble offentliggjort i dag.

Offentlig utvalg for samiske språk

Språkutvalget med sekretær, fra venstre: Elin Fjellheim, Jon Todal, Bård Magne Pedersen (leder), Liss-Ellen Ramstad (sekretær), Jens Johan Hjort, Frøydis Nilsen og Finn-Arne Schanche Selfors (nestleder).

Foto: Utvalget

I september 2014 satte regjeringen, i samarbeid med Sametinget, ned samisk språkutvalg. Det offentlige utvalget fikk i oppdrag å utrede lovverk, tiltak og ordninger for de samiske språkene.

I dag la utvalget frem en delrapport om kommunenes forpliktelser og struktur knyttet til de samiske språkene.

– Ikke i samsvar med folkeretten

Utvalget mener dagens ordning med innlemmelse i språkforvaltningsområdet ikke er i samsvar med folkeretten.

– Vi har i for stor grad i dag lagt opp til at det skal være beslutningen i hver enkelt kommune om man vil eller ikke vil følge opp samisk språk, sier leder for sråkutvalget Bård Pedersen.

Han viser til at innlemmelse i samisk språkforvaltningsområde i dag er avgjort ved et flertallsvedtak i kommunestyret.

– Samtidig har vi som nasjon skrevet under på en rekke internasjonale konvensjoner hvor vi som nasjon forplikter oss i forhold til å ta vare på og utvikle samisk språk. Da kan vi ikke la dette være et spørsmål som blir avgjort som et flertallsvedtak i en kommune, sier Pedersen.

– Staten må ta større ansvar

Utvalget mener at staten og Sametinget i større grad må medvirke til at det kommer kommuner med i den ordningen.

– Dette må selvfølgelig skje i tett samråd med de enkelte kommunene, sier Pedersen.

I dag er det ti kommuner som er med i forvaltningsområdet for samisk språk. Utvalget foreslår å utvide ordningen og dele kommunene i tre kategorier, tilpasset språkenes situasjon i kommunene.

Kommuner hvor majoriteten snakker samisk skal bli språkbevaringskommuner, mens kommuner hvor språket er lite utviklet blir språkvitaliseringskommuner.

I tillegg foreslår utvalget å innlemme noen av de store bykommunene i ordningen, ved at de tildeles særlig ansvar knyttet til samiske språk.

– Vi ser for oss byene Tromsø, Bodø og Trondheim som slike bykommuner med ansvar for henholdsvis nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk, sier Pedersen.

På tide å se på ordningene

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen er fornøyd med jobben utvalget har gjort så langt.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen mener det er på tide å se på forvaltningen av samisk språk på nytt.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Vi er glad for at delrapporten nå er offentliggjort, og vi håper den fører til en god og nyttig debatt om forvaltningen av samisk språk. Mye har skjedd siden Samelovens bestemmelser trådte i kraft for 25 år siden. Det er derfor på tide å gå gjennom alle ordningene på nytt, sier Thomassen.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ser fram til å sette seg inn i vurderingene og anbefalingene fra utvalget.

– Jeg tror de modellene utvalget peker på, kan bidra til å styrke vilkårene for samisk språk i kommunene. Utvalget skisserer blant annet mulige fleksible løsninger for kommunene, som er en interessant tilnærming. Sametinget blir en viktig dialog- og samarbeidspartner i det videre arbeidet, sier Sanner.

Utvalget skal levere sin endelige rapport 15. august 2016.

Les hele rapporten på nettsidene til Samisk språkutvalg.