Ny Sp-statsråd må svare

Nå dreier det seg om penger til reinkjøtt. Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) må forklare hvorfor Boalvvir fikk lån selv om selskapet var i store økonomiske problemer.

Lars Peder Brekk på Stortinget

Landbruksministeren har fått fire spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomitéen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Anders Anundsen

Anders Anundsen (Frp).

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Vi mener det er flere ting som er uklare. Derfor er det nødvendig å få statsrådens avklaring på hvordan dette har foregått, sier Anders Anundsen som er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité , til NRK.

Lederen sier det er reportasjene i NRK om Boalvvir som har fått en enstemmig kontrollkomité til å stille spørsmål til landbruksministeren. Tidligere i uka ble to Sp-statsråder grillet på Stortinget om pengegaver.

Åpen høring?

Svarene vil avgjøre om komiteen mener det er nødvendig med en åpen høring på Stortinget om Boalvvir.

Anundsen sier de forventer skriftlige svar om en uke eller to fra landbruksministeren.

I første omgang har kontrollkomitéen stilt fire spørsmål , men det kan bli aktuelt med oppfølgingsspørsmål. Et av spørsmålene er hvordan departementet følger opp lån og tilskudd som innvilges. Reinkjøttselskapet Boalvvir fikk tilsammen fem millioner kr via Reindriftens utviklingsfond (RUF).

– Det er helt opp til statsråden å avgjøre hvilken dokumentasjon som han mener er relevant. Deretter får vi vurdere i ettertid om vi er fornøyd med denne, sier Anders Anundsen (Frp).

– Sjekket ikke

I juli i år sa statssekretær Ola T. Heggem til NRK at departementet ikke så noen grunn til å undersøke situasjonen i Boalvvir.

– Vi gjør vanligvis ingen store undersøkelser på egenhånd hvis det ikke er noen spesielle grunner for det, sa Heggem (Sp) .

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité viser også til bostyrer Per S. Johannessens uttalelser til NRK om at konkursen burde vært åpnet for tre år siden.

– Vi ønsker å få den informasjonen som statsråden har, og det vi selvfølgelig lurer på er hvordan dette kan ha skjedd over så lang tid med så dårlig kontroll som tydeligvis har vært tilfelle her. Vi er også ute etter om dette er fulgt opp på en skikkelig måte av RUF og departementet, sier Anundsen.

Det er Frp-representanten Torgeir Trældal som har tatt initiativet overfor kontrollkomitéen.

Da NRK ba om kommentar fra statsråden i forbindelse med Trældals uttalelser svarte departementets informasjonsavdeling at Lars Peder Brekk «vil forholde seg til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, og besvare eventuelle henvendelser derfra».

Møtte Økokrim

Bostyrer, advokat Per S. Johannessen møtte Økokrim i forrige uke. Han ønsker ikke å fortelle hva dette ga av nye svar.

Likevel opplyser han at lånet som Boalvvir fikk i slutten av desember 2006, gikk rett på kassakredittkontoen.

– Kontoen var nesten uttrukket ettersom selskapet betalte de løpende utgiftene, sier han til NRK.

Kassakreditten var på totalt tre millioner kroner.

Et av spørsmålene kontroll- og konstitusjonskomitéen ønsker svar på er om landbruksministeren vil stille garanti for videre bobehandling.