Hopp til innhold

Ny Sp-statsråd må svare

Nå dreier det seg om penger til reinkjøtt. Landbruksminister Lars Peder Brekk (Sp) må forklare hvorfor Boalvvir fikk lån selv om selskapet var i store økonomiske problemer.

Lars Peder Brekk på Stortinget

Landbruksministeren har fått fire spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomitéen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Anders Anundsen

Anders Anundsen (Frp).

Foto: Kallestad, Gorm / Scanpix

– Vi mener det er flere ting som er uklare. Derfor er det nødvendig å få statsrådens avklaring på hvordan dette har foregått, sier Anders Anundsen som er leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité , til NRK.

Lederen sier det er reportasjene i NRK om Boalvvir som har fått en enstemmig kontrollkomité til å stille spørsmål til landbruksministeren. Tidligere i uka ble to Sp-statsråder grillet på Stortinget om pengegaver.

Åpen høring?

Svarene vil avgjøre om komiteen mener det er nødvendig med en åpen høring på Stortinget om Boalvvir.

Anundsen sier de forventer skriftlige svar om en uke eller to fra landbruksministeren.

I første omgang har kontrollkomitéen stilt fire spørsmål , men det kan bli aktuelt med oppfølgingsspørsmål. Et av spørsmålene er hvordan departementet følger opp lån og tilskudd som innvilges. Reinkjøttselskapet Boalvvir fikk tilsammen fem millioner kr via Reindriftens utviklingsfond (RUF).

– Det er helt opp til statsråden å avgjøre hvilken dokumentasjon som han mener er relevant. Deretter får vi vurdere i ettertid om vi er fornøyd med denne, sier Anders Anundsen (Frp).

– Sjekket ikke

I juli i år sa statssekretær Ola T. Heggem til NRK at departementet ikke så noen grunn til å undersøke situasjonen i Boalvvir.

– Vi gjør vanligvis ingen store undersøkelser på egenhånd hvis det ikke er noen spesielle grunner for det, sa Heggem (Sp) .

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité viser også til bostyrer Per S. Johannessens uttalelser til NRK om at konkursen burde vært åpnet for tre år siden.

– Vi ønsker å få den informasjonen som statsråden har, og det vi selvfølgelig lurer på er hvordan dette kan ha skjedd over så lang tid med så dårlig kontroll som tydeligvis har vært tilfelle her. Vi er også ute etter om dette er fulgt opp på en skikkelig måte av RUF og departementet, sier Anundsen.

Det er Frp-representanten Torgeir Trældal som har tatt initiativet overfor kontrollkomitéen.

Da NRK ba om kommentar fra statsråden i forbindelse med Trældals uttalelser svarte departementets informasjonsavdeling at Lars Peder Brekk «vil forholde seg til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, og besvare eventuelle henvendelser derfra».

Møtte Økokrim

Bostyrer, advokat Per S. Johannessen møtte Økokrim i forrige uke. Han ønsker ikke å fortelle hva dette ga av nye svar.

Likevel opplyser han at lånet som Boalvvir fikk i slutten av desember 2006, gikk rett på kassakredittkontoen.

– Kontoen var nesten uttrukket ettersom selskapet betalte de løpende utgiftene, sier han til NRK.

Kassakreditten var på totalt tre millioner kroner.

Et av spørsmålene kontroll- og konstitusjonskomitéen ønsker svar på er om landbruksministeren vil stille garanti for videre bobehandling.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK