Samiske studenter vil synliggjøre seg i sørsamisk kjerneområdet

Studentene har savnet et samisk nærver og samlingspunkt, nå har de tatt fatt på saken.

Saemien Studeenth Tråantesne

Studentforeninga har navnet klart, men styremedlem August Sjøvoll speider etter ny logo.

Foto: Anja Márjá Nystø Keskitalo / Privat

– Vi har lyst å samle de samiske studentene i Trondheim, for det er ganske mange. Vi vil for det første bare bruke hverandre som et kontaktnettverk og for å møtes, men også for å fremme samisk kultur i studentmiljøet, sier Anja Márjá Nystø Keskitalo.

Eple faller ikke langt fra stammen, og som sin mor Aili Keskitalo som er Sametingspresident, har også Anja Márjá tatt på seg lederverv.

Saemien Studeenth Tråantesne

Noen av medlemmene til SST

Foto: Anja Márjá Nystø Keskitalo / Priavt

Hun er leder i Saemien Studeenth Tråantesne (SST), som betyr samiske studenter i Trondheim. Hun studerer samfunnsøkonomi og har selv savnet et samisk miljø i storbyen.

– Det er mange studenter i byen som ikke vet hvem vi er og det ligger tross alt midt i sørsamisk kjerneområde. Vi vil synliggjøre det samiske i byen slik at det blir en selvfølge at det er samiske studenter i Trondheim.

Styret består av Anja Márjá Nystø Keskitalo, Elen Ravna, August Sjøvoll, Ellen Inga Sara og Ina Sööfe Jåma.

Vil ha flere medlemmer

I det første møtet var det 10 personer som møtte opp, men den nybakte foreningen håper selvfølgelig flere vil henvende seg til dem.

– Vi har pratet om planene for skoleåret. Og vi har for eksempel lyst til å arrangere forskjellige arrangement på samefolkets dag og på den intenasjonale koftedagen. Med tanke på Tråante 2017 som er allerede om noen måneder, så har vi lyst å samarbeide med de for å få til noe under jubileumsuka.

Selv om de har både har foreninga og navnet på plass, så mangler de fortsatt logo. Og de vil derfor ha din hjelp. Du kan lese mer om det her.