Hopp til innhold

Ny samisk CD-utgivelse

Berit Margrethe Oskal ga ut sin nye CD "Fargga" denne uken. Hør intervjuet her.

Berit Margrethe Oskal

Berit Margrethe Oskal har jobbet i tre år med sin nye CD Fargga.

Foto: Johan Mathis Gaup

Joiker og musiker. Tolk og oversetter. Natteravn og livsnyter. Slik presenterer Berit Margrethe Oskal seg selv på sin egen hjemmeside.

– Skummelt

Nå er kunstneren fra Kautokeino klar med sin nye CD Fargga. Albumet er nummer to i rekken av en triologi, etterfulgt av debutalbumet Mátki som ble utgitt i 2007.

NRK Sámi Radio har tatt en prat med en lettet Berit Margrethe. Hun forteller at det faktisk er ganske skummelt å gi ut plata.

Hør hele intervjuet her:

Korte nyheter

 • 1,3 millijovnh Nøørjesne jiejkieh

  1,3 millijovnh almetjh Nøørjesne ij vientieh almetjh maehtie klijmajorkestimmien jeatjahtehtieh, akte orre EU-rapporte vuesiehtamme. Medtie 12.000 almetjh Nøørjeste, Irlanteste, Italijaste, Tysklanteste jïh Englanteste meatan pryövenassesne man nomme PERITIA.

  Professore Cathrine Holst jïh dotkije Torbjørn Gundersen tuhtjiejægan rovnege dan gellie Nøørjesne jiejkeminie dan bijre. Gåabpatjahkh pryövenassine barkeminie. Gundersen ij daajra manåvteste dan gellie Nøørjesne jiejkieh, bene daelie dah tjuerieh goerehtidh jïh vuejnedh jis dah maehtieh naan vaestiedassem gaavnedidh.

 • Terrengbrann i Nesseby

  Brannvesenet rykket ut til brann i terreng ved Holmvatnet i Nesseby rundt klokken 01:40 natt til søndag. Det skal være et lynnedslag som er årsaken til brannen. Skogbrannhelikopter ble rekvirert og klokken 06:50 jobbes det fortsatt med å slukke brannen.

 • SAS-raarahtallen jåerhkieminie

  SAS-raarahtallen måantan jåerhkieminie. Aejkiemieriem tsåahka 11 daenbiejjien lij, mohte dah ij sïemies sjidtieh. SASen girtieh ojhte dan hïeljien haelehten.

  Det er fare for pilotstreik i SAS
  Foto: Ismail Burak Akkan / NRK