Hopp til innhold

– Viktig å være ryddig og åpen

Rune Sverre Fjellheim er ansatt som ny direktør i Sametinget.

Rune Fjellheim
Foto: Liv Inger Somby/Gáldu

– Jeg må få tid til å sette meg inn i hvordan statusen er på Sametinget før jeg løfter blikket for langt frem, sier Fjellheim til NRK Sámi Radio.

HØR: Den nye sametingsdirektøren

Den nytilsatte direktøren mener Sametinget har en sterk politisk posisjon.

– Kjempejobb å bygge tillit

Tidligere i denne uka arrangerte Sametinget etikkseminar hvor omdømme var et av temaene. Nordlys-redaktør Hans Kristian Amundsen mente bildet som folk flest hadde av Sametinget, var kaotisk.

Rune Sverre Fjellheim mener det er en kjempejobb å bygge opp tillit.

– Det er et arbeid som må pågå kontinuerlig. Bildet av en seg selv må man stadig jobbe med slik at folk tildels oppfatter hva Sametinget handler og respektere det. Det man kan gjøre er at man opptrer på en måte som det organet man ønsker å være. Det er både vanskelig og viktig at man kontinuerlig evaluerer hvordan man blir oppfattet, sier Fjellheim.

Han sier at ansvaret for dette ligger hos Sametinget.

– Viktig å være ryddig selv

Rune Sverre Fjellheim har tidligere arbeidet i Sametinget. Etter at han sluttet der, etablerte han konsulentfirmaet JARUMA sammen med to andre. Den av disse er sametingspresident Egil Ollis bror. JARUMA fikk tilskudd fra Sametinget til ulike prosjekter.

Den nye direktørens søster er underdirektør på Sametinget.

Fjellheim mener det er viktig å være ryddig i forhold til blant annet dette.

– Jeg forventer at det kan bli spørsmål om dette. Min ambisjon er å håndtere dette så ryddig og åpent som det lar seg gjøre, og får man bedømme det kontinuerlig om det har noen innflytelse på mitt arbeid. Det finnes gode regler for dette. Jeg antar at en av kvalifikasjonene jeg er blitt ansatt etter er at jeg har et relativt stort nettverk, og jeg kan ikke se at dette er et problem. Det blir et problem dersom man ikke håndterer det ryddig slik at det fremmes mistanke om at man forfordeler noen eller at man ikke opptrer profesjonelt.

– Samlende leder

På plenumsmøtet i dag redegjorde sametingspresident Egil Olli om ansettelsesprosessen.

– Han er sørsame, han er samlende, god utdanning, kjenner Sametinget godt og han har det som er nødvendig som skal til for å lede administrasjonen. Slik vi kjenner ham, er han en person som er lett å kommunisere med, sa Olli.

Både arbeidstakerorganisasjonene og opposisjonen har støttet innstillingen fra sametingsrådet.

Også fungerende parlamentariske leder Gunn-Britt Retter i NSR ga tilslutning til innstillingen. 

– Vi tror Fjellheim kommer til å oppfylle kravene som er stilt. Jeg tillater meg å ønske Rune Sverre Fjellheim velkommen tilbake hit til Sametinget, sa Retter.

Ansettelsen av Rune Sverre Fjellheim var enstemmig. Det er foreløpig uklart når han tiltrer.

Korte nyheter