Hvem blir ny leder?

Nils Henrik Sara fra Kautokeino vil gjerne fortsette som NRL-leder, men blir utfordret av Per Mathis Oskal fra Troms.

Nils Henrik Sara og Per Mathis Oskal

Vennskapelig lederduell: Nils Henrik Sara og Per Mathis Oskal stiller begge som lederkandidat når Norske Reindriftsamers Landsforbund skal velge ny leder.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Om få timer skal Norske Reindriftsamers Landsforbund som nå er samlet til landsmøte i Brønnøysund gjennomføre et formannsvalg der det vil bli avgjort hvem som skal lede reindriftsorganisasjonen de kommende to år.

Sittende leder Nils Henrik Sara fra Kautokeino har ledet organisasjonen i seks år og vil gjerne fortsette for å fullføre det arbeidet han har vært med å starte.

– I løpet av min tid som leder har jeg blitt kjent med mange flotte folk og områder i Sápmi. Jeg føler selv at jeg har bygget opp et godt nettverk som er verdifullt for en leder. Jeg har underveis fått mange gode råd og det har vært spennende.

Nils Henrik Sara innrømmer at det tidvis også har vært tøft å være reindriftas ansikt og stemme utad når det stormer som verst.

– Det er helt klart enkelte saker som er utfordrende for reindrifta, men utfordringer er heldigvis slik at man alltid lærer noe av dem, sier Sara til NRK.

Han sier at han ikke har lagt opp til noen strategi for å få årsmøtet til å gjenvelge han og vil heller ikke forsøke å påvirke delegatene før avstemning.

– Jeg tror ikke jeg behøver en strategi for det, min strategi og lederstil har vært godt kjent i seks år. Det bør holde som vurderingsgrunnlag, sier han.

Vil ha ny kurs

Men Per Mathis Oskal fra Andsvatn i Troms stiller som motkandidat og er ingen lettvekter han heller. Oskal har sittet i NRL-styret i mer enn ti år og har også vært nestleder i organisasjonen.

Oskal er klar på at NRL trenger en kursendring. Det vil han først og fremst jobbe for dersom han blir valgt som ny leder av reindriftsorganisasjonen.

– Det er spennende å se hvilken vei organisasjonen ønsker seg i tiden fremover. Den største forskjellen mellom oss (mellom Oskal og nåværende leder Nils Henrik Sara, red.anm) er nok hvordan vi ser for oss å legge opp strategien for å nå våre mål. Jeg ønsker at organisasjonen bevisst velger seg ut enkelte prioriterte saker som man jobber hardere med, sier Oskal til NRK.

I tillegg vil han se på organisasjonens kompetanse som helhet.

– Jeg vil ha mer åpenhet og jeg vil ha folk inn i organisasjonen.

Per Mathis Oskal sier at han har gått til valg med forhåpninger om å bli valgt og han sier at han har stor støtte blant reindriftsutøverne. Han tror flere er enige i at et lederbytte kan være riktig nå.

Reinkjøttfokus

John Anders Mortenson fra Hedmark tror at det vil bli et spennende og jevnt valg i kveld. Han sier at utfallet slettes ikke er bestemt ennå og at det kan bikke begge veier.

– Jeg tenker nok personlig i de baner at et lederbytte kan være sunt for NRL. Vi er jo alle i samme båt og har de samme utfordringene, og uansett hvem som blir valgt som leder, så skal vedkommende jobbe for våre fellesmål.

Mortenson er opptatt av den vanskelige markedssituasjonen for reinkjøtt og er positiv til at utfordrer Per Mathis Oskal har uttalt at det bør være en prioritert oppgave for Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Kvinnetaktikk?

Ellinor Guttorm Utsi

Ellinor Guttorm Utsi sier til NRK at det er vanskelig å spå utfallet av valget i dag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Men blant delegatene som deltar på landsmøtet denne helga, svirrer det rykter om taktisk stemmegivning.

Dersom sittende leder blir gjenvalgt, åpner det seg en stor mulighet for å få en kvinne i førersetet til neste valg.

– Det kan være at enkelte vil stemme på sittende leder av taktiske grunner for å få inn en kvinne. Jeg har mine egne tanker rundt dette, men de ønsker jeg å holde for meg selv før valget, sier leder Ellinor Guttorm Utsi i Polmak flyttsamelag.

Hun er imidlertid uenig i at det er en så stor forskjell mellom de to lederkandidatene og sier at hun foreløpig ikke har sett noe til det. Hun håper at kandidatene vil fremheve dette før valget skal tas.

– Mye av det som kandidatene sier og ønsker å jobbe med, er en forlengelse av det arbeidet og grunnlaget som er lagt i de lokale lagene, sier Utsi.