NRK Meny
Normal

Ny regjering gir fellingshåp

Fred Johnsen i rovviltnemnda håper det blir lettere å få redusert rovvilttallet i Finnmark under den nye regjeringen.

Ulv, Jerv og Gaupe

Fred Johnsen i rovviltnemnda, Region Nord, håper det skal bli lettere å få tatt ut rovdyr under den nye regjeringen. (Fra venstre: ulv, jerv og gaupe.)

Foto: Franck Delhomme/Pete Cairns(BBC)/Namsskogan Familiepark

– Vi har flere ynglinger av både jerv og gaupe enn det vi skal ha, derfor er det helt uforståelig at vi får en ny A-sone, sier Fred Johnsen.

Rovdyrforvaltningen i Norge er fordelt inn i to typer soner, A og B, i A-sonene er målet at bestandsmålet for ynglinger av rovdyr skal nås, mens i B sonene skal det ikke være rovvilt.

Håper på endringer med ny regjering

Johnsen håper at det under den nye regjeringen skal bli lettere å få tatt ut rovvilt.

– Det er jo lov å håpe at det blir lettere å få fellinger, spesielt i B-områder, når jerv og gaupe kommer dit, at man får tatt dem ut med en gang. Sånn som det er i dag, så må rovdyrene gjøre skade før man får tatt dem ut.

Ønsker fortgang i fellingsprosessen

Han presiserer at det ikke er noe mål å ta ut all jerv, gaupe og bjørn i Finnmark.

– Men problemet er jo at vi har hatt mye mer yngling enn det vi skal, og da oppstår det problemer når man ikke får ta de ut før de gjør skade, og dermed får rovviltet gjøre enda mer skade.

Slik det er nå så kan man søke om fellingstillatelse etter at rovdyrene har gjort skade på husdyr eller reinsdyr, dermed kan det ta tid før søknaden er behandlet og det faktisk er anledning til å ta ut skadedyret.