Ny regjering ferdigstiller Saemien Sijte

I over 30 år er det blitt jobbet for at det skal bygges et nytt sørsamisk museum- og kultursenter på Snåsa, nå vil den nye regjeringen hvor Venstre er med, ferdigstille det planlagte nybygget.

Saemien Sijte på Snåsa

I den politiske plattformen som den nye regjeringen har lagt frem hvor Venstre nå er med, kommer det frem at de nå prioriterer å bygge det planlagte nybygget til "Saemien Sijte" på Snåsa.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Søndag la de nye regjeringspartnerne Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre frem sin politiske plattform, hvor det kommer frem at det sørsamiske kultursenteret Saemien Sijte på Snåsa prioriteres.

jeløya regjering solberg

Søndag la de nye regjeringspartnerne Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre frem sin politiske plattform. Her FrP-leder Siv Jensen, Høyre- leder Erna Solberg og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Foto: NRK

– Dette prosjektet på Snåsa har man jobbet med lenge, derfor står det i den politiske plattformen at denne nå må ferdigstilles og man endelig får på plass en sørsamisk kultursenter, sier nestleder Ola Elvestuen i Venstre.

Elvestuen mener at man med den enigheten som de nye regjeringspartiene har inngått så ferdigstillelsen av Saemien Sijte gjennomføres så snart som mulig.

Ola Elvestuen på Venstres valgvake

Nestleder Ola Elvestuen lover at Saemien Sijte på Snåsa nå skal ferdigstilles.

Foto: Svein Vestrum Olsson / NRK

– Når alle planene er klare så må også finansieringen på plass for det videre arbeidet, sier Ola Elvestuen.

– Kan stå ferdig om tre år

Museumsdirektør Birgitta Fossum ved Saemien Sijte mener de aldri før har vært nærmere et løfte om ferdigstillelse av det sørsamiske kultursenteret.

– Vi har stor tro på at bygget nå kommer opp etter å ha kjempet for det i 32 år, derfor har regjeringen nå sendt et viktig signal om at de ønsker å gjennomføre oppdraget her i det sørsamiske området, sier Birgitta Fossum.

Birgitta Fossum

Museumsdirektør Birgitta Fossum mener de aldri har vært nærmere ferdigstillelse av Saemien Sijte en de lovnadene ny regjering nå kommer med.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

Museumsdirektøren ser lovnader om at bygget skal stå ferdig i 2021, men det forutsetter at prosjektet kommer med på statsbudsjettet for 2019.

– Klare lovnader fra regjeringen

Sametingsrådet har også fått med de lovnadene som de nye samarbeidspartnerne Høyre, Frp og Venstre kommer med i regjeringsplattformen.

– Veldig positivt at regjeringen lover å ferdigstille Saemien Sijte og det kommer vel å skje i inneværende stortingsperiode, konstaterer sametingsråd Henrik Olsen og oppfatter det som en lovnad om at byggingen skal gjennomføres.

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen er glad for regjeringen nå lover at det sørsamiske kultursenteret Saemien Sijte på Snåsa skal ferdigstilles.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Olsen har også lagt merke til at ingen andre samiske kulturbygg er nevnt i den politiske plattformen som er lagt frem og tror at Venstre har vært med på å få fortgang i ferdigstillelse og finansiering av Saemien Sijte.

Ny budsjettordning for Sametinget

I den politiske plattformen fra samarbeidspartnerne Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kommer det frem at regjeringen også vil legge til rette for at samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

For det samiske vil regjeringen blant annet gjøre dette:

 • Bevare Sametinget og konsultasjonsordningen mellom Sametinget og regjeringen
 • Fortsette arbeidet med å følge opp NOU 2007:13 Den nye sameretten, hvor lovfesting av konsultasjoner prioriteres først i perioden.
 • Utvikle samisk næringsliv, herunder reiseliv, knyttet til samisk kultur og de tradisjonelle samiske næringer.
 • Følge opp NOU 2016:18 Hjertespråket sammen med Sametinget.
 • Arbeide for en ny budsjettordning for Sametinget.

– Sametinget viktig

– Nå er vi jo helt tydelige på at Sametinget skal beholdes og har en viktig rolle, derfor står det i plattformen tydelig om det, men nå skal det også jobbes for å få til en enklere budsjettordning med Sametinget, som var viktig for Venstre å få på plass, sier Ola Elvestuen.

–Men hvorfor må det presiseres at Sametinget skal bestå?

– Det er bare noen små ord som er med, ikke noe stor sak mener jeg, hele plattformen er jo over 84 sider, presiserer Elvestuen.

Sametingsrådet er glad for at regjeringen ønsker å gå videre med mange av de sakene som er løftet inn for drøftinger, som samerettsutvalgets videre arbeid, hjertespråket og arbeidet med Nordisk Samekonvensjon.

– Vi er også glade for at regjeringen ønsker å gjøre budsjettordningen lettere, noe vi i Sametinget har ønsket, hvor man samler våre bevilgninger under en post, som gjør oss bedre til å forhandle om budsjett, sier Sametingsråd Henrik Olsen.

Få på plass reinbeitekonvensjon

Regjeringen vil i samarbeid med regjeringen legge til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring i Norge, skriver de i regjerings plattformen.

Her kommer det frem at:

 • Det skal legges til rette for en økologisk bærekraftig reindriftsnæring som gir grunnlag for økonomisk lønnsomhet og samisk kultur.
 • De skal følge opp reindriftsmeldingen gjennom blant annet endringer i reindriftsloven.
 • Skjerpe kravene til offentliggjøring av reintall.
 • sanksjonere mot ny reintallsposisjonering for å hindre tilpassing på en måte som fortrenger aktører som har forholdt seg lojalt til tidligere fattede vedtak.
 • Arbeide for å få på plass norsk-svensk reinbeitekonvensjon.
 • Bekjempe dyresykdommen skrantesyke.

– Vi i sametingsrådet er glade for at det nå skal arbeides med å få på plass en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon, sier sametingsråd Henrik Olsen.