Hopp til innhold

Samer drikker ikke så ofte som andre

Håkon Mudenia (24) får ofte spørsmål om samenes drikking. Nå finnes noe av svaret på dette i nye undersøkelser.

Håkon Mudenia

SAMER OG ALKOHOL: Håkon Mudenia har det siste året vært en av de samiske veiviserne som har reist rundt om i Norge for å fortelle om samer.

Foto: Privat

– Jeg har fått mange spørsmål om samer og alkohol. Ungdommene spør ofte om det er sant at samene drikker mye, forteller Mudenia til NRK.

24-åringen fra Tana er en av fire samiske ungdommer som er med i prosjektet Samiske veivisere. De reiser rundt til skoler i Norge for å fortelle om samer.

Nå er det offentliggjort to rapporter, hvor forskjellen mellom samers og andres drikking i Troms- og Finnmark og Nordland kommer frem.

Drikker ikke ofte

Disse viser at samiske menn og kvinner ikke drikker alkohol like ofte som de med en annen etnisk bakgrunn.

Dette er personer med kvensk bakgrunn eller som verken definerer seg som samer eller kvener.

Forsker Ann Ragnhild Broderstad mener resultatet om samers daglige bruk av alkohol er verdt å merke seg.

Ann Ragnhild Broderstad

NY RAPPORT: Ann Ragnhild Broderstad er faglig leder ved Senter for samisk helseforskning (UiT). Hun har vært med å skrive rapportene for de to nordligste fylkene.

Foto: Ellen Berit Dalbakk / UiT Norges arktsiske universitet

Den bekrefter nemlig tidligere funn om samers alkoholbruk (ekstern lenke).

– Undersøkelser om ungdom og alkohol viste at samiske ungdommer drikker mindre enn andre unge, sier hun.

– Avhengige av bil

Forskeren mener forskjellen mellom samer og andre, kan forklares med hvor samer bor.

– Mange samer bor i distriktene. Butikken er ofte en kjøretur unna. Man kan ikke uten videre ta seg et glass med vin etter jobben fordi man er avhengig av bil, sier Broderstad.

I tillegg til avstanden til butikken, spiller også andre forhold inn. En god del av dem som deltok i undersøkelsen fra Troms og Finnmark, bor i Tromsø.

Dette har muligens også gitt utslag på resultatet for den ikke-samiske gruppen, påpeker Broderstad.

– Det er et annet drikkemønster i byene enn i distriktene, sier hun.

Et annet funn i undersøkelsen er at folk med høyest utdanning drikker oftest.

– Er det sant at samer drikker mye?

Håkon Mudenia er glad for at rapporten gir et mer nyansert bilde av samenes bruk av alkohol.

Ikke sjelden blir samers forhold til alkohol et tema når veiviserne møter ungdom i Norge.

Når de har blitt spurt om det er sant at samene drikker mye, har Håkon svart:

– Vi kan ta oss en fest eller bare ta en øl. Det er nok ikke stor forskjell mellom oss når det gjelder alkoholforbruk, forteller han.

Håkon legger til at verken han eller de samene han kjenner drikker ofte. Det kan være snakk om noen ganger per måned.

«Den fulle samen»

Forsker Mikkel Berg-Nordlie bekrefter erfaringene til veiviser Mudenia.

Mikkel Berg-Nordlie.

MYTEKNUSER: Mikkel Berg-Nordlie er en av bidragsyterne til nettstedet Myteknuseren som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Myten om at samer drikker mer enn andre eksisterer i verste velgående, sier han.

Han viser til at «den fulle samen» fortsatt er en karakter i norsk humorkultur.

– En fordomsfull stereotyp som nordmenn kan finne på å gripe til når de vil ha andre nordmenn til å le, sier Berg-Nordlie.

På snus-toppen

Det samene sparer kroppen for med mindre bruk av alkohol, tar de igjen med bruk av snus.

I begge de to nordligste fylkene topper samiske menn og kvinner snus-statistikken.

I Nordland er snusbruken høyest:

 • 26,6 prosent av samiske menn der sier at de bruker snus daglig, mens 20,7 prosent ikke-samiske menn snuser daglig.
 • 16,6 prosent av samiske kvinner i Nordland snuser daglig, mens det tilsvarende tallet for ikke-samiske kvinner i fylket er 10,7 prosent.

Korte nyheter

 • St1 bieggafápmoplánat Gáŋgaviikka gielddas

  Gáŋgaviikka gielddas Finnmárkkus lea heajos ruhtadilli ja ealáhusat rahčet. Danin oaivvilda ealáhusnjunuš ahte bieggafápmorusttet sáhtašii buoridit sin dili.

  Seammás vigget ássit geat soitet oažžut bieggaturbiinnaid iežaset lahka caggat huksenplánaid.

  St1 Norgga dat lea plánemin bieggafápmorusttega Skeavvonjárgii, Gáŋgaviikka gielddas.

  Eanet áššis oainnát sámi TV Ođđasiin.

 • Ássit fuolas Anárjávrri čáhcemuddemis

  Anárjávrri ássit leat fuolas jávrri čáhcedili muddemis Ruošša dálá dili dihtii. Riikkaidgaskasaš dulvadansoahpamuš doaibmá vel, muhto Suopma lea goit sihkkarastan nuppelágan ge dili.

 • Samisk høgskole får 6 millioner kroner for etablering av studier i Øst-Finnmark

  Stortinget tildeler 6 millioner kroner til Samisk Høgskole for perioden 2023-2026. Rektor ved høgskolen Laila Susanne Vars er svært fornøyd.

  – Jeg er takknemlig for at Stortinget har bevilget tilleggs midler slik at vi kan videreutvikle og etablere studier i Øst-Finnmark. Samisk høgskole har hatt dette som mål de siste årene, men har manglet bevilgning. Denne tildelingen gjør det mulig for Sámi allaskuvla å etablere begynnerkurs i samisk, nærmere bestemt «SÁÁL -Nordsamisk i praktiske læringssituasjoner". I tillegg har vi planer om å tilby etter- og videreutdanning i Øst-Finnmark for lærere og andre. Dette er i tråd med Samisk høgskoles strategi på utvidelse av begynnerkurs i samiske språk, sier Vars.

  Rektor håper også at Stortinget og regjeringen vil følge opp Sannhets- og forsoningskommisjonens forslag når de behandler statsbudsjett i høsten 2023, og at de gjennom dette styrker Samisk høgskoles studietilbud.

  Midlene er en del av den nylig vedtatte aktivitetspakken for Øst-Finnmark, der regjeringspartiene og SV på Stortinget har blitt enige om å tildele totalt 105 millioner kroner. Formålet med midlene er å skape arbeidsplasser og et bedre tilbud for innbyggerne i Øst-Finnmark.

  Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

  Loga sámegillii.

  Sámi allaskuvlla rektor, Laila Susanne Vars.
  Foto: Marie Louise Somby / Árvu