Hopp til innhold

Samer drikker ikke så ofte som andre

Håkon Mudenia (24) får ofte spørsmål om samenes drikking. Nå finnes noe av svaret på dette i nye undersøkelser.

Håkon Mudenia

SAMER OG ALKOHOL: Håkon Mudenia har det siste året vært en av de samiske veiviserne som har reist rundt om i Norge for å fortelle om samer.

Foto: Privat

– Jeg har fått mange spørsmål om samer og alkohol. Ungdommene spør ofte om det er sant at samene drikker mye, forteller Mudenia til NRK.

24-åringen fra Tana er en av fire samiske ungdommer som er med i prosjektet Samiske veivisere. De reiser rundt til skoler i Norge for å fortelle om samer.

Nå er det offentliggjort to rapporter, hvor forskjellen mellom samers og andres drikking i Troms- og Finnmark og Nordland kommer frem.

Drikker ikke ofte

Disse viser at samiske menn og kvinner ikke drikker alkohol like ofte som de med en annen etnisk bakgrunn.

Dette er personer med kvensk bakgrunn eller som verken definerer seg som samer eller kvener.

Forsker Ann Ragnhild Broderstad mener resultatet om samers daglige bruk av alkohol er verdt å merke seg.

Ann Ragnhild Broderstad

NY RAPPORT: Ann Ragnhild Broderstad er faglig leder ved Senter for samisk helseforskning (UiT). Hun har vært med å skrive rapportene for de to nordligste fylkene.

Foto: Ellen Berit Dalbakk / UiT Norges arktsiske universitet

Den bekrefter nemlig tidligere funn om samers alkoholbruk (ekstern lenke).

– Undersøkelser om ungdom og alkohol viste at samiske ungdommer drikker mindre enn andre unge, sier hun.

– Avhengige av bil

Forskeren mener forskjellen mellom samer og andre, kan forklares med hvor samer bor.

– Mange samer bor i distriktene. Butikken er ofte en kjøretur unna. Man kan ikke uten videre ta seg et glass med vin etter jobben fordi man er avhengig av bil, sier Broderstad.

I tillegg til avstanden til butikken, spiller også andre forhold inn. En god del av dem som deltok i undersøkelsen fra Troms og Finnmark, bor i Tromsø.

Dette har muligens også gitt utslag på resultatet for den ikke-samiske gruppen, påpeker Broderstad.

– Det er et annet drikkemønster i byene enn i distriktene, sier hun.

Et annet funn i undersøkelsen er at folk med høyest utdanning drikker oftest.

– Er det sant at samer drikker mye?

Håkon Mudenia er glad for at rapporten gir et mer nyansert bilde av samenes bruk av alkohol.

Ikke sjelden blir samers forhold til alkohol et tema når veiviserne møter ungdom i Norge.

Når de har blitt spurt om det er sant at samene drikker mye, har Håkon svart:

– Vi kan ta oss en fest eller bare ta en øl. Det er nok ikke stor forskjell mellom oss når det gjelder alkoholforbruk, forteller han.

Håkon legger til at verken han eller de samene han kjenner drikker ofte. Det kan være snakk om noen ganger per måned.

«Den fulle samen»

Forsker Mikkel Berg-Nordlie bekrefter erfaringene til veiviser Mudenia.

Mikkel Berg-Nordlie.

MYTEKNUSER: Mikkel Berg-Nordlie er en av bidragsyterne til nettstedet Myteknuseren som skal bidra til en mer faktabasert debatt om samiske spørsmål.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Myten om at samer drikker mer enn andre eksisterer i verste velgående, sier han.

Han viser til at «den fulle samen» fortsatt er en karakter i norsk humorkultur.

– En fordomsfull stereotyp som nordmenn kan finne på å gripe til når de vil ha andre nordmenn til å le, sier Berg-Nordlie.

På snus-toppen

Det samene sparer kroppen for med mindre bruk av alkohol, tar de igjen med bruk av snus.

I begge de to nordligste fylkene topper samiske menn og kvinner snus-statistikken.

I Nordland er snusbruken høyest:

 • 26,6 prosent av samiske menn der sier at de bruker snus daglig, mens 20,7 prosent ikke-samiske menn snuser daglig.
 • 16,6 prosent av samiske kvinner i Nordland snuser daglig, mens det tilsvarende tallet for ikke-samiske kvinner i fylket er 10,7 prosent.

Korte nyheter

 • Sámi dáiddačoakkáldaga geassečájáhus

  Sámi dáiddaguovddážis Kárášjogas rahppo lávvardaga miessemánu 28. beaivve Gollegiisá-čájáhus. Sámiid Vuorká-Dávvirat ávvuda 50 jagi dán jagi ja dan oktavuođas Dáiddaguovddáš, Sámiid Vuorká-Dávvirat ja Sámi dáiddamagasiidna lea čohkken dáiddačájáhusa mas leat mielde máŋgga buolvva sámi dáiddárat. Musea oastimiin lei jo álggu rájes 1972:s dáidda oassin ja Iver Jåks rohki seaidnečikŋa lea okta dáidagiin man musea galledeaddjit dalán deivet go vistái lávkejit. Ávvučájáhusas čájehuvvo maid Iver Joks dáidda, maid musea osttii 1972:is.
  Oktiibuot dán dáiddačájáhusas leat 52 dáiddára dáidagat. Kuráhtorin leaba Hilde Skancke Pedersen ja Kristoffer Dolmen. Soai leaba vuoruhan dáidagiid main boahtá ovdan máŋggabealátvuohta. Dáiddačájáhus lea oaidnin láhkai borgemánu 28. beaivái.

  Inga Nordsletta Pedersen (1932) Gollegiisa (skattekiste), 2002 Govvagođđin / Billedvev (Ullu/Ull) Foto: RDM/Samisk kunstmagasin
  Foto: RDM/Samisk kunstmagasin / RDM
 • Otne lea mearkabeaivi: Urbán

  Otne lea sámi mearkabeaivi ja dasa lea čadnon dálkediida. Jus Urbánis leat čoaskimat, de šaddá liegga geassi, ja jus lea liekkas, de šaddá čoaska geassi. Dadjet nai ahte dál leat jávrriin ja jogain alimus dulvvit. Mearkabeivviid vuođul einnostit dávjá makkár dálki, ilbmi ja jahkeáigodatdálkkit leat vuordimis.

  Gyda-130122-Batnfjorden003
  Foto: Tore Lyngvær / NRK
 • Vuosttas giellaguovddáš Suoma beale Sápmái

  Ohcejogas rahppui vuossárgga Giellagárdi-giellaguovddáš. Dát lea vuosttas sámi giellaguovddáš Suoma beale Sámis. -Dát lea illubeaivi ja maiddái dehálaš ja stuorra ášši Ohcejoga gildii, dadjá Deanu Leagis sámástit giellabargi Laura Arola, nu čállá YLE Sápmi.

  Deanuleagis Sámástit mánggagielat bargi
  Foto: Kirsti Länsman / YLE Sápmi