Ny president i Samerådet

Áile Javo (NSR) fra Karasjok er valgt til ny president i Samerådet for to år.

Áile Javo
Foto: NSR

Valget fant sted undet der 20. samekonferansen som i år ble holdt i Murmansk, i Russland.

Samerådet er en felles kulturpolitisk og politisk organisasjon, for samene i Norge, Finland, Sverige og Den Russiske Føderasjonen.

Ni medlemsorganisasjoner

Samerådet har ni medlemsorganisasjoner, og det er fra disse organisasjonene medlemmene til Samerådets styre er valg inn for fire år.

Her er hele styret i Samerådet de kommende fire årene:

Samerådets medlemmer 2013-2017

Fast medlem

Varamedlem

Representerer

Åsa Larsson Blind

Mattias Harr

SSR

Lea Simma

Helena Omma

SSR

Kristina Nordling

Lilian Mikaelsson

RSÄ

Per Olof Nutti

Marja Kari Omma

BEO

Tatjana Egorova

Maja Pirogova

AKS

Andrej Danilov

Natalia Gavrilova

OOSMO

Áile Javo

Christina Henriksen

NSR

Geir Tommy Pedersen

Ol-Johan Gaup

NSR

Olav Mathis Eira

Nancy Porsanger

NRL

Ellen Inga Turi

Mattias Jåma

NRL

Bjørg Bonk

Henrik Kolstrøm

SFF

Ara Aikio

Anne-Maria Magga

SGG

Niko Valkeapää

Antti Aikio

SSG

Jouni Lukkari

Tuomas Aslak Juuso

SSG

Anne Nuorgam

Outi Paadar

SSG

Uthevet med fet skrift lederne for fraksjonene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Av disse er Áile Javo valgt til president i Samerådet for to år.