Ny mandatfordeling: Høyre ville ha blitt taperen

Ellen Kristina Saba i Høyre og Lars Oddmund Sandvik i Árja ville ha mistet plassene sine på Sametinget dersom den nye mandatfordelingen mellom valgkretsene hadde blitt lagt til grunn ved siste valg.

Ellen Kristina Saba
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er nye registreringer i samemanntallet som fører til endringer i fordelingen av mandatene for sametingsvalget i 2017 . Taperne er Østre og Gáisi valgkrets, og ville ha mistet ett mandat hver.
NRK Sápmis valgekspert Nils Johan Heatta har sett nærmere på hvilke partier og personer dette ville ha rammet.

– Høyres Ellen Kristina Saba fra Tana innehar i dag det siste mandatet, det sjette mandatet, i Østre valgkrets. Dermed ville hun ikke blitt valgt inn hvis det bare skal være fem representanter fra Østre og ikke seks som nå, forklarer Heatta.

– Jeg kan ikke annet å beklage, svarer Ellen Kristina Saba. Hun mener at det kan bli vanskelig for Høyre å få inn mandat ved neste valg.

– Det er Arbeiderpartiet og NSR som kan vinne på dette, svarer Saba.

– Må brette opp ermene

Lars Oddmund Sandvik utenfor Sametinget

Vi må bli flinkere til å få folk i Gáisi valgkrets til å melde seg inn i samemantallet, sier Lars Oddmund Sandvik i Árja.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

I Gáisi valgkrets var det Lars Oddmund Sandvik i Árja som fikk det siste mandatet ved forrige valg. Også han ville ha røket ut av Sametinget dersom den nye mandatfordelingen mellom valgkretsene hadde blitt lagt til grunn.

– Dette betyr at vi ikke har vært flinke nok til å få folk inn i samemantallet. Nå må vi bare brette opp ermene, og håpe på å få flere stemmeberettigede. Potensialet er stort i vår valgkrets, spesielt i Tromsø by, mener Sandvik.

Vinnerne

Valgkretsene Nordre og Vesthavet ville ha blitt vinnerne, og ville ha fått ett mandat hver mer i det kommende sametingsvalget i 2017 enn ved valget i 2013.

Ifølge valgekspert Nils Johan Heatta ville Árja ha vært nærmest til å kapre tilleggsmandatet i Nordre valgkrets. Selv om partiet mister mandat i Gáisi valgkrets, ville Árja derfor totalt fått like mange representanter som i inneværende valgperiode.

– Tilleggsmandatet i Vesthavet hadde gått til NSR, ifølge vår valgekspert Nils Johan Heatta.