Ny lov trer i kraft 1. januar

Den nye naturskadeerstatningsloven trer i kraft fra 1. januar 2017, og det vil samtidig komme en ny forskrift og nytt system for saksbehandlinga. Nå skal det nemlig bli enklere å søke erstatning for naturskader. Og Landbruks- og matdepartementet lover med oppgraderingen av loven en mer effektiv prosess rett etter nyttår.