NRK Meny
Normal

Forsvarer ny reindriftslov

Ny reindriftslov gir reineierne mer selvbestemmelsesrett og strider ikke mot folkeretten. Det mener flere av medlemmene i Reindriftslovutvalget.

 

Nils Oskal
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Flere av medlemmene i Reindriftslovutvalget tar nå til motmæle mot krikken fra Den norske advokatforeningen.

Advokatforeningens lovutvalg mener at hvis Stortinget vedtar forslaget til ny reindriftslov, vil det gi et nytt formynderskap med detaljstyring av reindrifta.

Ny lov styrker reindrifta

GULDAL: Boazodoalloláhka buktá buori

Forslaget til ny reindriftslov vil gi reineierne større mulighet til å bestemme over drifta enn tilfellet er i dag, mener medlem av reindriftslovutvalget, professor Nils Oskal:

- Nå får reindriftutøverne selv bestemme i saker som angår næringa i og med at det blant annet gis myndighet til reinbeitedistriktet, sier Oskal.

Han forstår ikke motivet til Advokatforeningen, som så sterkt kritiserer forslaget til ny reindriftslov.

Tydeligere eierforhold i reindrifta

Oskal påpeker også at den ny loven vil tydeliggjøre reindriftsutøverens rolle og ansvar:

- Med den gamle reindriftsloven risikerte reineieren å bli gjort til ansvar som privatperson i det ene øyeblikket, for i neste øyeblikk å ha myndighetsutøvende rolle, sier Oskal. - Dette problemet løser den nye reindriftsloven, sier han.

Forundret over kritikk

Oskal er en av 11 medlemmer i Reindriftslovutvalget som har laget grunnlaget til ny reindriftslov. I likhet med Oskal, er flere av de andre medlemmene i utvalget, også forundret over Advokatforeningens kritikk av lovforslaget:

- Jeg stiller meg undrende til kritikken fra Advokatforeningen og kan ikke se at de har holdbare argumenter i denne saken, sier medlem i Reindriftslovutvalget, advokat, Erik Keiserud.

Dette synet deler også to andre medlemmer i utvalget, professor Kirsti Strøm Bull og reindriftssame Betty Kappfjell.

Forslaget til ny reindriftslov er til behandling i Stortinget.