– Må sikre vårt arvesølv

I dag vedtar Stortinget en lov som Sametinget ikke aksepterer. Samene gir seg imidlertid ikke med det.

Elkem Tana, Austertana
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Verken fra Sametingets eller NSRs side er ikke siste ord sagt om mineralloven. Vi kommer til å jobbe videre med denne saken, sier Aili Keskitalo til NRK.

Hun viser til at Sametinget allerede har henvendt seg til internasjonale organer som FN og ILO.

– Derfra kommer vi sannsynligvis til å få støtte, sier Keskitalo.

– Arvesølvet vårt

Hun mener mineralvirksomheten i samiske områder er viktig for den samiske befolkningens framtid.

Parlamentarisk leder for Norske Samers Riksforbund, Aili Keskitalo

Aili Keskitalo.

Foto: Piera Balto / NRK

– Dette dreier seg om også om vår arvesølv som vi må sikre, og som våre framtidige generasjoner får dra nytte av, sier NSR-lederen.

Både regjeringen og Stortingets næringskomité mener at det er tatt tilstrekkelig hensyn til samiske interesser i den nye mineralloven.

– Selskapene pålegges omfattende dokumentasjonskrav i forhold til samisk kultur og samisk reindrift, sa saksordfører Arne L. Haugen (Ap) til NRK.

Han sitter i Stortingets næringskomité. Tirsdag oversendte han saken, og i ettermiddag vedtar Odelstinget mineralloven.

Vil snakke med selskapene

Sametinget har blant annet ønsket at mineralselskapene pålegges å betale et urfolksvederlag. Videre har Sametinget krevd en tydeligere konsultasjonsplikt.

Aili Keskitalo er ikke enig i at samiske interesser er ivaretatt tilstrekkelig.

– Tidligere regjeringer har hevdet det samme, mens Sametinget har ment det motsatte. Det har vist seg at vi har fått støtte for vårt syn fra eksperter. Vi må også se på muligheten for å videreføre dialogen med mineralselskapene, og se om vi kan komme til enighet med dem, sier hun.

Norsk Bergindustri som er en sammenslutning av mineralselskaper, har gitt uttrykk for at de ønsker dialog med Sametinget .

Stortingsrepresentant Alf E. Jakobsen (Ap) fra Finnmark sier Sametinget ikke er tjent med aksjonsformer i forbindelse med mineralloven.

Keskitalo mener Sametinget har ført en konstruktiv dialog med myndighetene.

– Verken regjeringen eller Stortinget har imidlertid vært særlig interessert i dialog.