Hopp til innhold

Ny kommunedirektør i Tana

Loga sámegillii.

Jørgen Holten Jørgensen er den nye kommunedirektøren i Tana kommune, det bekrefter han til NRK.

Han er i dag rådmann i Berlevåg kommune.

– Jeg takker jo ja fordi Tana er en veldig spennende kommune med ganske andre utfordringer enn hva Berlevåg har, sier Jørgensen.

Han begynner i stillingen 1. oktober i år.

Jørgensen sier at Tana og Berlevåg er to veldig forskjellige kommuner. Både i størrelse, men også kulturelt, i bosetningsmønsteret og næringsmessig.

– Tana er enormt vidstrakt med spredt bosetning, mens Berlevåg er konsentrert til ett kompakt fiskevær. I Tana er næringslivet variert med landbruk, reindrift, service, transport og litt fiskeri - mens Berlevåg er dominert av fiskerinæringen.

Han trekker også fram at den kulturelle og etniske dimensjonen er mye sterke i Tana.

– Alt dette gjør Tana til et annerledes og spennende samfunn.

Jørgen Holten Jørgensen
Foto: Jørgen Holten Jørgensen

Korte nyheter