NRK Meny
Normal

Skal undersøke bruken av samisk språk

Nordlandsforskning AS skal i samarbeid med Norut Alta undersøke bruken av nord-, lule og sørsamisk språk på individnivå i utvalgte områder i Sápmi.

Kart over samiske språk- og kulturområder

Undersøkelsen blir foretatt etter avtale med Sametinget .

HØR:

– Resultatene skal foreligge i april 2012 og er ment å være et grunnlag for Sametingets språkpolitikk i fremtiden på alle nivå i samfunnet, forteller sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Sametingsråd Ellinor Marita Jåma

Foto: Sametinget (Pressebilde)

Det skal brukes både kvantitativ og kvalitativ metode for å få en best mulig oversikt over hvor mange som behersker hvert av de samiske språkene muntlig og skriftlig.

Undersøkelsen skal også omfatte i hvilke sammenheng språket brukes og i hvor stor grad samisk språk brukes som samhandlingsspråk i barnehage, skole, jobb, utdanning, fritid, lokalsamfunn og i frivillig eller politisk arbeid.

12 utvalgte kommuner

Høsten 2011 skal et mindre utvalg av samiske språkbrukere intervjues for å innhente datagrunnlag som danner grunnlag for utvikling av spørreskjema for den postale undersøkelsen.

Men undersøkelsen vil også skje via spørreskjemaer som folk får tilsendt per post i begynnelsen av neste år.

I tillegg skal det gjennomføres dybdestudier i 12 utvalgte kommuner innenfor og utenfor forvaltningsområdet for samiske språk, i både sør-, lule-, og nordsamiske områder. Dybdestudier skal gjennomføres i følgende kommuner:

Snåsa, Hattfjelldal, Røros, Tysfjord, Bodø, Kautokeino, Nesseby, Kåfjord, Kvalsund, Skånland, Tromsø og Oslo.

Ulike institusjoner og organisasjoner skal oppsøkes for å kartlegge hvor mange som behersker samisk på ulike nivå, i hvor stor grad samisk språk brukes, hvilke språkvalg foreldre tar i forhold til barn og hvor mange som ønsker å lære seg samisk.

Arbeidsverktøy

– Det er viktig å få kartlagt situasjonen for samiske språk, slik at Sametinget kan sette i gang riktige tiltak som forbedrer språksituasjon i alle deler av samfunnet der samer deltar, sier sametingsråd Ellinor Marita Jåma.

Rapporten skal være ferdig i april 2012. Resultatene av undersøkelsen er ment å være et grunnlag for samisk språkpolitikk på alle nivå i samfunnet, herunder på statlig, regionalt og kommunalt nivå.

– Resultatene skal brukes til å utforme og iverksette tiltak som fører til bevaring og utvikling av de samiske språkene. Videre skal resultatene brukes til å utforme Sametingets melding om samiske språk, forklarer Jåma.