– Det er få forskjeller når vi sammenligner samer og ikke samer

I «Korsn e det med helsa di» – et hefte som gis ut i forbindelse med forskningsdagene kommer det fram at skilnaden i helsa til samer og ikke samer ikke er stor.

Korsn e det med helsa di

«Korsn e det med helsa di» heter heftet som skal gi den nordnorske befolkningen bedre oversikt over sin egen og regionens helse.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Resultatene fra forskningen viser at det er få forskjeller i helse når vi sammenligner samer og ikke samer i Nord-Norge, forteller postdoktor Bent-Martin Eliassen ved Senter for samisk helseforskning.

Senteret har forsket på helsetilstanden til folk i Nord-Norge, og laget heftet «Korsn e det med helsa di», som blant annet gir råd og vink om hvordan man kan forbedre helsesituasjonen sin.

Bent-Martin Eliassen

Postdoktor Bent-Martin Eliassen er en av artikkelforfatterne i «Korsn e det med helsa di».

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Vil ikke konkludere riktig enda

Til tross for at forskningen peker i retning av at helsetilstanden til samer og ikke samer er omtrent den samme, så vil ikke forskerne ta noe for gitt.

– Vi kan ikke sette to streker under svaret enda. Vi er nødt til å se på det her over tid også, så derfor har vi nå nylig gjennomført SAMINOR 2, sier Eliassen.

Stor helseundersøkelse

SAMINOR er navnet den store helse- og levekårsundersøkelsen i Nord-Norge har fått. Den første ble gjennomført i 2003-2004.

Mens SAMINOR 2 ble ferdigstilt i 2014.

I heftet kan man blant annet lese om rein som næringsmiddel, hjerte- og karsykdommer, rusbruk, jernmangel og selvmordsatferd blant samer i Nord-Norge.

Hva er det dere vil nå med denne forskningen?

– Poenget er at vi forsker ikke for forskningen sin del. Hovedårsaken til at man forsker er å spre informasjon ut i befolkningen om folkehelsa i Nord. På den måten kan folk selv få oversikt over helsa i sin region, man får informasjon om hva som er sunt og hva man bør gjøre for å bedre sin egen helse.

Han legger til at denne informasjonen er noe som helsemyndigheter og helsestasjoner kan ta med inn i sin kliniske hverdag.

Finansiert av blant annet Sametinget

Henrik Olsen

Sametingsråd Henrik Olsen sier at undersøkelsen er sentral i kartleggingen av helsetilstanden til den samiske befolkningen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Resultatene fra forskningen og lanseringen av heftet ble gjort på Sametinget på torsdag.

Sametinget har vært med å finansiere prosjektet.

– Det at man får bedre helsetjenester til den samiske befolkningen er viktig for vår virksomhet, sier sametingsråd Henrik Olsen.

Olsen sier den nye informasjonen som er dokumentert vil brukes til grunn når Sametinget konsulterer med de myndighetene, og vil hjelpe dem til å treffe de rett tiltakene.

Henrik Olsen

Den store helse- og levekårsundersøkelsen i Nord-Norge ble lansert på Sametinget under forskningsdagene.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Korte nyheter

 • – Grenser til et ulovlig møte

  – Representanten har krav på å bli forstått i et kommunestyre. Det betyr at meningen til vedkommende representant skal komme frem i et kommunestyre, slik at alle kan ta del i det. Og vi har en utfordring. Dette grenser til et ulovlig møte, fordi samisk og norsk er likestilte språk, uttalte Filip Mikkelsen (H) i kommunestyremøtet i Hamarøy kommune på onsdag.

  Årsaken til denne uttalelsen var at representanten Heidi Andersen (Sp) holdte et innlegg på samisk uten at dette innlegget ble tolket. Andersen kom med kommentar under behandling av budsjettet.

  – Det som forunderer meg er at dette blir imøtegått i stillhet. Jeg mener at ordføreren kunne ha beklaget seg, kommenterte representant i kommunestyret Miriam Paulsen (V).

  –Det ville ikke ha vært riktig av ordfører å be representanten selv å tolke seg selv når hun velger å ikke gjør det, svarte ordfører Britt Kristoffersen (Sp).

  Samuel Gælok informerer i et Facebookinlegg om at han har sendt en klage til Statsforvalteren i Nordland om brudd på Samelovens paragraf 3-11. Gælok mener kommunen bryter Samelovens språkregel, da inlegget ikke ble tolket til norsk. – Ordføreren verken beklaget, eller kommenterte hendelsen fra talerstol, skriver Gælok i klagen.

  Kommunestyremøte Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 30. november 2021
  Foto: skjermdump 03.12.21
 • Dá heŋgejit bohccooivviid museai

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid. – Máret Anne Saras lea nanu jietna dáiddabirrasis, sihke nationála dásis, muhto maiddái internationála dásis, lohka kurator Randi Godø. Geahča olles video dás.

  Dán vahku lea sámi dáidda boahtán sadjái Norgga ođđa Nationálamuseai. Sámi dáidda ii galgga čihkosis, baicca leat dat vuosttaš man oaidná go lávke sisa. Pile O Sápmi Supreme lea Máret Ánne Sara dáidda, ja dat 400 bohccooaivvi galget govvidit bággonjuovvamiid váikkuhusaid.  
 • Vil ikke ta ansvar ved evt nedleggelse

  – Kommunedirektøren har gjennomgått notatet fra stiftelsen Árran som er eier av selskapet Vuonak Mánájåroj AS, og har med bakgrunn i dette funnet at saken i det hele dreier seg om en feilslått investering som ikke kan forsvares verken på kort eller lengre sikt. Det skriver kommunedirektør i Hamarøy kommune, Odd Børge Pedersen, i en saksutredning vedrørende kommunens involvering i drift av den samiske barnehagen. Vuonak mánájåroj AS åpnet i nytt bygg i 2020, og tilbyr 36 plasser. Per nå er det 12 barn der. Etter vel ett års drift har Árran, som eier Vuonak mánájåroj, henvendt seg til kommunen for hjelp til å komme seg ut av den økonomiske situasjonen. Kommunedirektøren har utredet kommunens muligheter, men utelukker å overta bygningsmasse, aksjeposter eller videreføring av et AS. – Ved en eventuell nedleggelse vil kommunen måtte styrke det kommunale barnehagetilbudet til de rammede barna. Og her er det snakk om to muligheter: Sette barna i den kommunale barnehagen, eller å ta i bruk legeboligen på Drag som barnehage, heter det i saksutredningen.

  Vuonak mánájåroj
  Foto: Sander Andersen / NRK