Hopp til innhold

Ny bok: Samene har lite å si i forvaltningen av egne tradisjonsområder

Jussprofessorene Øyvind Ravna og Gunnar Ketil Eriksen viser i sin nye bok at det er andre enn samene som bestemmer i områder der samene bor.

Øyvind Ravna og Gunnar Ketil Eriksen

Professorene Øyvind Ravna og Gunnar Ketil Eriksen viser stolt frem sin nye bok til NRK i godværet i Tromsø.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Situasjonen i nord med når det gjelder statsallmenningene er svært forskjellig fra Sør- og Midt-Norge. Her er det også en samisk befolkning, men i Nordland og Troms har de ikke noen lov som åpner for lokal deltakelse. I Finnmark er det ikke særlig mye bedre, sier professor Ravna.

Øyvind Ravna

Professor Øyvind Ravna har forsket på allmenningsretten i Norge.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ravna og Eriksen har skrevet den nye boka «Allmenningsretten i Norge - Ulike regler for like arealer».

Denne boka omhandler forvaltningen av de offentlig eide utmarks- og allmenningsområder i Norge.

Les også – Folk har trodd at rettighetene deres var sikret gjennom loven

Karasjok og Sametinget, bilde tatt fra lufta.

– Veldig store forskjeller

Ifølge forfatterne har de samiske lokalsamfunnene og rettighetsbærere knapt mulighet til å delta i beslutningsprosesser og annen forvaltning av ressurser i sine lokale tradisjonsområder.

I Finnmark må befolkningen sette sin lit til at Sametinget og fylkestinget i Troms og Finnmark ivaretar interessene når de oppnevner medlemmer til Finnmarkseiendommens styre.

Gunnar Ketil Eriksen

Professor Gunnar Ketil Eriksen har forsket på allmenningsretten i Norge.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Professorene skriver videre at Nordland og Troms må de samiske lokalsamfunnene og rettighetsbærerne stole på at Statskog tar de rette beslutningene.

Allmenningsretten er et av våre eldste rettsinstitutter. Det er en rett til naturressurser knyttet til bygdene som har festnet seg opp gjennom historien.

– Hovedsaken i boka er å beskrive de veldig forskjellige måtene offentlig eid utmark blir forvaltet på i Nord-Norge og Midt-Norge, forklarer professor Øyvind Ravna.

Les også FeFo kan tape flere millioner kroner i året hvis de mister Karasjok

Jan Olli

– Lokalbefolkningen har lite å si

Det er snakk om tre forskjellige forvaltningsregimer.

– Vi har Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven. I Midt-Norge, i Trøndelag har vi statsallmenningene og Fjelloven. I Nordland og Troms har vi ikke noen lov i det hele tatt. Her forvaltes statens eiendommer kun forvaltes ut ifra de rammene eiendomsretten til staten gir, opplyser Ravna.

Allmenningsretten i Norge - Ulike regler for like arealer

Slik ser den nye boka ut, «Allmenningsretten i Norge - Ulike regler for like arealer».

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Eriksen opplyser at befolkningen i Nordland og Troms i 1918 mistet sine allmenningsrettigheter ved en høyesterettsdom. Det skjedde ved Veikvatndommen.

Professor Ravna sier at de oppdaget mens de jobbet med boka hvor ulike disse forvaltningsordningene er.

– Lokalbefolkningen både i Nordland, Troms og Finnmark har liten påvirkning på både styring og forvaltning av for eksempel jakt- og fiskeressurser, påpeker Ravna.

Les også Loven deler landet i to – nå mener Høyre de har funnet løsningen på «problemet»

Fjelloven

Veldig like, men veldig forskjellige

Ravna mener det er viktig å påvise disse store forskjellene i områder som ellers er veldig like.

– Det er lokalbefolkningen som bruker utmarka i både Finnmark, Troms, Nordland og i Trøndelag. Det er samiske interesser i varierende grad i hele dette området. Også reindrift, forklarer Ravna.

Dette er i stor kontrast til Sør-Norge, der de har fjellstyrer.

– Der er det lokalbefolkningen som bestemmer jakt- og fiskerettigheter innenfor rammen av viltloven, samt laks- og innlandsfiskeloven, forteller Ravna.

Reinkalver fra Finnmark i juni 2023.

Professor Øyvind Ravna sier at det gamle synet på at nomadisk bruk av land ikke etablerte rettigheter på samme måte som fastboende jordbruksbefolkning gjorde.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Han påpeker at dette ikke innebærer at andre ikke har adgang til å jakte og fiske.

– Det betyr at lokalbefolkningen har innflytelse på jakt- og fisketider, samt kvoter og slike ting. Det skal ikke bare styres ovenfra og ned. Det vil si fra departementet eller som i Finnmark, der det er et sentralstyre som bestemmer det hele, forklarer Ravna.

Korte nyheter

 • Cindy Woodhouse Assembly of First Nations nationála hoavdan

  Cindy Woodhouse (40) válljejuvvui duorastaga Assembly of First Nations (AFN) nationála hoavdan, čállá CBC.

  Woodhouse lea Manitobas eret, gos son lea leamaš regionála hoavda.

  Son lohpida garrasit bargat buoredit mánáid dili, ássandili, ekonomalaš ovdáneami, dáhkádusaid ja eará áššiid mat gusket báikegottiide.

  Son lohpida dáid áššiid ovddidit federála eiseválddiide.

  – Kanáda. Dii ehpet sáhte vajálduhttit First Nations olbmuid. Dii viežžabehtet ruđaid min eatnamiin. Dalle fertebehtet maid minguing bargat ovttas buoredit eallindilimet, lohká Woodhouse.

  Assembly of First Nations lea Kanáda eamiálbmot (indián) hoavddaid nationála organisašuvdna.

  Cindy Woodhouse lea nubbi nissonolmmoš, gii jođiha dán organisašuvnna. Vuosttaš lei RoseAnne Archibald (2021-2023).

  Cindy Woodhouse
  Foto: CPAC
 • Sør-Varanger kommune legger ned Samisk Råd

  Kommunestyret i Sør-Varanger kommun vedtok å legge ned Samisk Råd og Klimarådet, skriver Sør-Varanger Avis.

  Vedtaket fikk knapt flertall.

  Mariann Wollmann Magga er leder for Samisk Råd i Sør-Varanger. Hun viser til samarbeidsavtalen med Sametinget og mener at avviklingen av Samisk Råd i praksis er å sable ned grunnlaget for denne avtalen.

  – Samisk Råd er en nødvendig ressurs i vår kommune, som må sies å være en av de hardest fornorskede kommunene i landet, uttaler Wollmann Magga til Sør-Varanger avis.

  Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs
  Foto: Åse Pulk / Sametinget
 • Siri Broch Johansen med i Kulturrådet

  Fem nye medlemmer og to nye varamedlemmer ble i statsråd i dag oppnevnt til Kulturrådet for perioden 1. januar 2024 til 31. desember 2027.

  En av disse er Siri Broch Johansen. Johansen er samisk forfatter, dramatiker, sanger og språkarbeider fra Tana kommune i Finnmark. Hun har pedagogisk, samiskfaglig og kunstfaglig utdannelse.

  – Kulturrådet har en sentral rolle i norsk kulturliv. De skal bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres, og kanskje viktigst, at kunst og kultur er tilgjengelig for alle i hele landet.

  Det sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

  Oppnevnt for perioden 2024–2027:
  • Medlem: professor Jan Fredrik Hovden, Bergen
  • Medlem: billedkunstner Toril Johannessen, Bergen
  • Medlem: scenekunstner Siri Broch Johansen, Tana
  • Medlem: musiker Nasra Ali Omar, Tromsø
  • Medlem: koreograf Hooman Sharifi, Oslo
  • 1. varamedlem: rektor John Øivind Eggesbø, Stavanger
  • 2. varamedlem: musiker Solveig Slettahjell, Oslo

  Siri Broch Johansen
  Foto: Joachim Henriksen