Forelder: – Jeg vet at med tiden vil det norsk språket overkjøre det samiske

Ny barnehagelov kan få alvorlige konsekvenser for samiske barn. Foreldre frykter dette betyr spikeren i kista for barnehagen deres.

Barnehage

Illustrasjonsbilde.

Foto: colourbox.com

De nye reglene sier at fra 1. august 2018 skal det være minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.

Flere samiske kommuner forteller til NRK at det er utfordrende å finne samisktalende barnehagelærere. De vil slite med å oppfylle kravene i den nye loven.

Usikker hverdag

– De nye reglene er generelt bra for barna, men jeg tror at de nye reglene er som spikeren i kista for vår barnehage, sier forelder og styremedlem Lars Oddmund Sandvik.

Lars Oddmund Sandvik

TANKEFULL: – Jeg vet at med tiden vil det norske språket overkjøre det samiske hos barnet, forteller Lars Oddmund Sandvik.

Foto: CARL-GØRAN LARSSON / NRK

Sandvik har barnet sitt i Målselv samiske barnehage. Der er det i dag ingen faglærte som jobber fulltid.

Ifølge kommunen har de har fått dispensasjon til å holde barnehagen åpent uten en faglært pedagogisk leder, men de mangler fortsatt personale.

Dette har skapt en usikker hverdag for foreldrene, og barnehagen har i noen perioder vært stengt.

Nå velger Sandvik og samboeren å flytte barnet til en norsk barnehage.

Han er redd for at det samiske språket blir et «kjøkkenspråk» i deres nye hverdag.

– Det er veldig kjedelig, det preger meg. Jeg har tenkt på hvordan vi best kan hjelpe barnet med å beholde det samiske språket og kulturen sin, sier Sandvik.

Flere voksne per barn

Målselv barnehage har åtte-ni barn og er ikke direkte berørt av den nye loven. Men på grunn av manglende personale må de kanskje stenge dørene i hvert fall i to år. Barnehagen har personale som er under utdanning, som først blir ferdig utdannet om to år.

– I verste fall må vi kanskje stenge barnehagen. Da blir våre barn spredt i flere norske barnehager, i to ulike kommuner, forteller Per Anders Siri, far og styremedlem.

Stort problem

At det samiske samfunnet står uten faglærte barnehagelærere er et stort problem i hele landet, ifølge sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

– Det er en utfordring vi har spilt inn til departementet i forbindelse med den nye barnehageloven.

Mikkel Eskil Mikkelsen

FEM ÅRING PROSJEKT: Sametinget har nylig satt i gang et prosjekt hvor de skal inn i barnehagene og se på hvordan de kan hjelpe samiske barnehager, forteller sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen.

Foto: Dan Robert Larsen

Sametinget har satt i gang en stipendordning for å motivere flere til å utdanne seg og det satses også nasjonalt på rekruttering. I tillegg til det har Sametinget et eget barnehageprosjekt som skal granske hvordan de kan hjelpe de samiske barnehagene.

Mulig løsning

Rikke Høistad Sjøberg

REKRUTTERING: – Samisk Høgskole jobber aktivt for å rekruttere studenter og har doblet antallet studenter, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg (H).

Foto: Pressebilde

Mens man venter på resultatene fra Sametingets prosjekter og stipender, sier regjeringen det kan være aktuelt med unntak for samiske barnehager.

– For barnehager som har nok bemanning, men sliter med å få nok barnehagelærere, kan det være aktuelt å søke dispensasjon fra kravet om nok barnehagelærere, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rikke Høistad Sjøberg (H).