NRK Meny

Nuvttá boahkut

Otná rájes ožžot Norggas 180.000 nieidda, geat leat riegádan maŋŋel jagi 1991, nuvttá boahkuheami goaŧŧočeabetborasdávdda vuostá. HPV-boahkuheapmi biddjui mánáidboahkijsmprográmmii jagi 2009, ja dat váikkuhii buorrái eambbo go ledje jáhkkán. Danne fállet dál boahkuheami daidda, geat ledje beare boarrásat jagi 2009.