Hopp til innhold

NuorajTV må stables på beina igjen

Det mener årsmøtet i Salten sameforening som etterlyser ny finansiering til dette medietilbudet laget av og for lulesamisk ungdom.

NuorajTv - nytt lulesamisk nett-tv tilbud som lanseres i dag.

NuorajTV må sikres finansiering slik at det kan starte opp igjen, mener Salten sameforening.

Foto: Harrieth Aira / NRK

NuorajTV som var verdens eneste samiskspråklige nett-tv tilbud for og av lulesamisk ungdom ble etablert i 2010 som en prøveordning.

Tilbudet ble imidlertid innstilt ved årsskiftet i år på grunn av manglende bevilgninger til å drive tilbudet videre.

Les også: Nytt lulesamisk medietilbud lanseres i dag

– Må få penger til videre drift

Leder i Salten sameforening, Hugo Kalstad

Leder i Salten sameforening, Hugo Kalstad vil at NuorajTV reetableres som mediatilbud for lulesamisk ungdom.

Foto: Privat

Men NSR-foreningen i Salten vil at tilbudet stables på beina igjen.

– Det er altfor få medietilbud på lulesamisk, og det er veldig synd at NuorajTV ikke fikk finansiering til å kunne fortsette nett-tv tilbudet, sier nyvalgt leder for Salten sameforening, Hugo Kalstad.

Årsmøtet i Salten sameforening mener dette eneste medietilbudet på lulesamisk tilpasset ungdom var et godt tilbud som fikk stor oppmerksomhet av samiske barn og unge.

– Vi oppfordrer derfor Sametinget og andre bevilgende myndigheter til å finansiere drifta videre til dette gode tilbudet, sier Kalstad videre.

Vurdere permanent tilbud

Kalstad er også opptatt av at NuorajTV-tilbudet må vurderes som et permanent medietilbud for lulesamisk ungdom.

– Vi er opptatt av at det må komme gode medietilbud beregnet for den lulesamiske befolkningen, og spesielt barn og unge. Og hvis det viser seg at dette er et godt tilbud, da bør det få faste bevilgninger og bli et permanent medietilbud, sier Kalstad.


Korte nyheter

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.

 • Utmarksdomstolen avsluttet Karasjoksaken

  Etter tre uker avsluttet Utmarksdomstolen Karasjoksaken i dag.

  Når dom i saken faller er ikke klart, men ingen tror at den vil komme før påske.

  To grupper har krevd eierrettigheter til land og vann i Karasjok, etter at flertallet i Finnmarkskommisjonen i 2019 konkluderte med at Karasjok tilhører lokalbefolkningen. Dette var ikke Finnmarkseiendommen enig i.

  Over 15.000 sider med dokumentasjon er lagt frem i saken i løpet av disse tre ukene. Om en av partene anker dommen fra Utmarksdomstolen, går saken til behandling i Høyesterett.

  – Staten har spurt samene om hvem de mener at Karasjok tilhører og nå har de fått svar på spørsmålet, sier Karasjokordfører Svein Atle Somby. Karasjok kommune og Karasjok Sameforening er en av partene i saken mot Finnmarkseiendommen.

 • Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui 

  Stáhta fállá 188 miljovnna boazodollui, ovdalgo 2023/2024 boazodoallošiehtadallamat leat álgán, čállá IFinnmark. Das lea 8 miljovnna lassáneapmi otnáš šiehtadusa ektui.

  Norgga boazosápmelaččaid riikkasearvvi (NBR) gáibádus boazodoallošiehtadussii bođii árabut dán mánu. Šiehtadusa sturrodat lea 260 miljovnna kruvnna, 80 miljovnna kruvnna eanet go dálá šiehtadus.

  Stáhta ja NBR šiehtadallaba juohke jagi ođđa boazodoallošiehtadusa.

  Šiehtadallamat gaskal stáhta ja NBR:a álget guovvamánu 7.beaivve ja loahpahuvvojit maŋimuštá njukčamánu 1.beaivve

  Inge Even Danielsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK