NU støtter Jovsset Ánte Sara

I uke 49 vil Natur og ungdom arrangere en støttemarkering for Jovsset Ánte Sara utenfor Stortinget. I en pressemelding skriver leder Gaute Eiterjord:

– For å sikre bærekraftig matproduksjon i framtida er man avhengig av rekruttering til næringene. Derfor er vedtak som tvinger en ung reindriftsutøver ut av næringen veldig problematisk. Hvis reindrift skal være en næring for framtida, må de mindre reineiere kunne beholde nok rein til å leve av det.

Sentralstyret i Natur og ungdom vedtok en uttalelse til støtte for Jovsset Ánte Sara. De mener det er galt å pålegge ham å slakte ned reinflokken fra 350 til 75 dyr før nyttår så lenge Saras klage til FNs menneskerettighetsdomstol ikke er behandlet. Reineiere må redusere på grunn av overbeite mens det samtidig planlegges industri i områdene:

– Det er uakseptabelt at vi tar areal fra reindriftsnæringa for å legge til rette for miljøfiendtlige næringer, samtidig som vi sier at reineierne har for mange rein og fører til overbeite, skriver leder i Natur og ungdom, avslutter Gaute Eiterjord.

Natur og ungdom støtter Jovsset Ánte Sara med en markering utenfor stortinget
Foto: Natur og ungdom