NSR's ungdomsutvalg vil vie mer plass til samene i skoleverket

Norske Samers Riksforbunds ungdomsutvalg (NSR–U) håper at sannhetskommisjonen om fornorskningen av samene skal legge bedre til rette for fremtidens same-ungdom.

Anna Katri Helander ja Piera Heaika Muotka

HØRING: Ánna-Kátri Helander (t.v.) og Piera Heaika Muotka (t.h.) under høringen i mai før saken ble behandlet i Stortinget.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi trenger virkelig at vårt lander kjenner til vår historie, og hvorfor vi ikke liker at noen for eksempel gjør narr av joik.

Dette sier 2. varamedlem i NSR–U Ánna-Katri Helander. Hun er glad for at Stortinget i går bestemte at en kommisjon skal granske fornorskningspolitikken mot samene og kvenene i Norge.

– Jeg tror det viktigste som kan komme ut av dette er at kommisjonen legger frem det som har skjedd i fortiden, og setter i gang tiltak som gjør at samisk historie får mer plass i skoleverket og andre offentlige sektorer, sier Helander.

– Hva med fremtiden?

Fra midten av 1800-tallet til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt.

Jobben med å granske fortiden og hvordan dette påvirket samene blir nå satt i gang, men NSR–U setter spørsmålstegn ved hvordan denne kommisjonen skal bringe informasjonen videre til de neste generasjonene.

– En ting er at det har skjedd (journ.anm. fornorskningen), men et annet spørsmål er om hvordan fremtidens voksne skal ta kommisjonens jobb og informasjon videre.

​​

Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø i vrimlehallen på Stortinget

FREMSTILTE FORSLAGET: SVs stortingsrepresentanter Torgeir Knag Fylkesnes (t.v.) og Kirsti Bergstø (t.h.).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)

IMOT: Jan Tore Sanner er tvilende til at den beste løsning er å oppnevne en statlig kommisjon.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Frp og Høyre var de to partiene som stemte imot vedtaket som er blitt fremmet av SVs Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø.

Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner, mener at det allerede jobbes mye fra regjeringens side for å fremme samisk språk og kultur.

– Vi har forhåpentligvis satt et punktum for fornorskningspolitikken. Vi har satt i gang tiltak for samisk språk og kultur, sa Sanner under stortingsdebatten i går.

Vil ha folk med samisk bakgrunn inn i kommisjonen

Navn og mandatet til kommisjonen skal bli avklart gjennom et samarbeid mellom Stortinget og blant annet Sametinget.

For NSR–U er det viktig at personer med kjennskap til det samiske samfunnet tar del i arbeidet.

– Vi ønsker også at mandatet har faglig relevans i ryggsekken. Vi vil at samiske historikere og samfunnsforskere er med i mandatet, sier Helander.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK