– Samisk helse må samles

– I dag er det samiske helsevesenet i stor grad avhengig av enkeltpersoner. Slik kan vi ikke ha det, sier Aili Keskitalo, NSRs gruppeleder på Sametinget.

Lege

Illustrasjonsfoto

Foto: Ill.foto: / NRK

Kritiserte helse-Norge

Aili Keskitalo

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Derfor mener det største opposisjonspartiet at at muligheten for å opprette et eget samisk helseforetak må utredes.

Sykehuslege Knut Johnsen er ikke sikker på at et eget samisk helseforetak gir et bedre tilbud til samene.

– Et av spørsmålene er om det finnes nok ressurser til dette, sier han.

Hjelper samiske pasienter

– Et samisk helseforetak vil blant annet kunne fungere som et kompetansehelseforetak, som kan gi andre foretak og kommuner råd og veiledning om samiske helsetjenester. NSR vil fremme dette som ny sak på Sametinget, skriver Keskitalo i en pressemelding.

Sametingsgruppa mener man kan samle samisk kompetanse og ressurser i et samisk helseforetak. Gruppa tror dette vil komme både samiske pasienter og fagpersoner til gode.

– Det samiske forsvinner

All erfaring viser at det er vanskelig å få anerkjent samisk språk- og kulturforståelse innenfor det norske helsesystemet.

Sykehusavdelinger
Foto: Piera Balto / NRK

– Systemet er så stort at det samiske ofte forsvinner. I tillegg vil vi med et eget samisk helseforetak unngå at det samiske bare blir avgrenset til Finnmark. Samene bor jo spredt over hele landet, og skal bli møtt med forståelse for språk- og kulturbakgrunn uansett hvor de befinner seg, påpeker Keskitalo.

Fire foretak

Norge er delt i fire helseforetak: Helse Vest, Helse Midt-Norge, Helse Nord og Helse Sør-Øst.

I år har staten bevilget 80 milliarder kroner til foretakene. Pengene brukes i samsvar med angitte mål, rammer og prioriteringer for helsetjenesten.

I hovedsak utbetales tilskuddene direkte til landets fire regionale helseforetak. De regionale helseforetakene videreformidler ulike typer tilskudd til tjenesteyterne innenfor den offentlig finansierte spesialisthelsetjenesten. Tjenesteyterne er offentlige sykehus og poliklinikker (helseforetak) og private som har avtale med regionale helseforetak.