NSR: – Sametingsrådet sover

Norske Samers Riksforbund (NSR) kritiserer sametingsrådet for nærmest å ha vært i vinterdvale den siste tiden.

Sametingspresident Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli (Ap)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSR viser til virksomhetsberetningen og tiltaksplanen for samiske bygder som begge blir lagt fram for Sametinget i morgen.

–Tiltaksplan uten innhold

Klemet Erland Hætta

Sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR)

Foto: Åse Pulk / NRK

- Det er alvorlig at man har et sametingsråd som sover i timen. De samiske samfunnene står overfor en rekke utfordringer og det er sterke krefter i samfunnet som ønsker å legge ned hele Sametinget. Da er det viktig å ha et sterkt og handlekraftig sametingsråd.

Det har vi dessverre ikke i dag, konstaterer sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta (NSR).

- Vi hadde store forventninger til tiltaksplanen for samiske bygder. Den er uten innhold, og er bare en oppramsing av selvfølgeligheter. Tiltakene Sametinget skal gjennomføre for å sikre fortsatt bosetting i de samiske bygdene er totalt fraværende. Dette er for dårlig, mener Hætta.

- Jeg mener den manglende aktiviteten fra sametingsrådets side kommer av at det er et mindretallsråd som nå styrer Sametinget. NSR har fra første stund advart mot dette, og håper at man etter valget til høsten vil makte å stable et stabilt flertall på beina, sier Hætta.

Sammendrag av rådets arbeid

Svaret på utfordringene om å trygge og bevare samiske bygder ligger ikke i ett dokument eller en plan, men finnes i de ulike meldingene og arbeidsoppgavene sametingsrådet har hatt fokus på.

Sametinget har også en rekke virkemiddelordninger som bidrar til ivaretakelse av samiske verdier i bygdene. Slik legger Sametinget til rette for styrking og utvikling av samiske bygder, og støtter opp
om lokale initiativ.

Sametingsrådet vil prioritere å arbeide for økte økonomiske rammer for tiltak i samiske bygder. Gjennom samarbeid med andre offentlige aktører vil sametingsrådet arbeide for at lover, forskrifter og andre forordninger er med på å legge til rette for bosetting og næringsutvikling,
og med det vil sametingsrådet styrke rin rolle som tilrettelegger.

Utførerrollen er, og vil være et lokalt eller regionalt ansvar.