Hopp til innhold

Boikotter hotell - kjører tre timer for å sove hjemme

Sametingsrepresentant Klemet Erland Hætta har gjort ord til handling.  I dag må resten av NSR-gruppa  ta stilling til om også de skal boikotte Rica-kjeden.

Klemet Erland Hætta
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

For en uke siden sa ordføreren i Kautokeino, Klemet Erland Hætta, at han  vil boikotte Rica-kjeden dersom de ikke slutter å bruker begrepet Sápmi i markedsføringen av sine reiselivsprodukter.

Regiondirektør Knut Sigurd Pettersen i Rica sa i forrige uke at han håper det ikke blir boikott.

- Dette må kunne løses, sa han.

GULDAL: Hilgu Rica-hotealla

Egen matpakke

I dag fikk Hætta anledning til å vise at han mener alvor. Sametinget er nemlig samlet til komitémøter og gruppemøter i Karasjok i hele uka.

Mens resten av Norske Samers Riksforbunds (NSR) sametingsgruppe går på Rica Hotel for å spise, blir Hætta sittende alene på Sametinget og åpner sin egen matpakke.

– Jeg overlever godt på banan, brødskiver og kaffe, sier han med glimt i øyet.

Pendler til Kautokeino

Under Sametingets tidligere samlinger har Klemet Erland Hætta vært fast gjest på Rica Hotel i Karasjok.

Men nå vil han ikke overnatte der mer.

– Da velger jeg heller å pendle daglig mellom Karasjok og Kautokeino, en tur som tar halvannen time. Det gir meg en fin anledning til å tenke. Bilkjøringa den 13 mil lange strekningen gir også god terapi, sier han.

- Navnetyveri

Hætta mener at Rica-kjeden har stjålet navnet til området til et helt folk når de bruker begrepet "Sápmi" i markedsføring av sine reiselivsprodukter.

Sápmi Park i Karasjok
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Rica er en av eierne "Sápmi AS" i Karasjok. Hætta vil at Rica gir slipp på navnet.

– Vanskelig med boikott

Parlamentarisk leder i NSR, Randi Skum, sier at hun respekterer Klemet Erland Hætta når han har valgt å boikotte Rica-kjeden. Men tviler sterkt på om resten av NSR-gruppa vil gjøre det samme.

– Det er lov for medlemmene å ha ulike syn på saka. Men jeg tror det vil bli veldig vanskelig å utføre en boikott. Hvilke andre alternativer har vi i Karasjok, spør hun.

Og svarer selv:

– Rica Hotel er eneste hotell i Karsjok.

NSR må ta stilling

Samtidig innrømmer hun at saka vil bli diskutert på gruppemøtet i dag.

– Dette har jo vært en stor mediasak den siste tida. Derfor regner jeg med at dette blir et tema idag, sier Skum.

– Diskriminerende

Her vil også Gunn-Britt Retter delta.

Gunn-Britt Retter

Gunn-Britt Retter.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er egentlig hun som har satt igang prosessen. I slutten av januar reagerte hun nemlig med harme når Finnmark Reiseliv bruker "Norwegian Lapland" i markedsføringen av Finnmark fylke og Sápmi.

– Begrepene Lapland og lapper er  diskriminerende benevnelser som vi for lengst trodde var tatt ut av bruk, skrev hun i en pressemelding.

– Har et poeng

Istedenfor Lappland, vil hun bruke bekgrepet Sápmi.

Samtidig innrømmer hun at partikollega Klemet Erland Hætta har et poeng når han hevder at begrepet er blitt stjålet av Rica-kjeden.

– Jeg har stor forståelse og respekt for den avgjørelse som Klemet Erland har tatt.

– Men boikott vil føre til altfor store praktiske problemer. For meg ville det bli for langt å pendle daglig mellom Karasjok og Nesseby, sier Gunn Britt Retter.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK