Hopp til innhold

NSR og Ap krangler om FeFo-styret

NSR og Ap er rykende uenige om hvem som er egnet til å sitte i styret som skal forvalte land og vann i Finnmark.

Runar Myrnes Balto

VIL HA TEAMTENKING: NSR-leder Runar Myrnes Balto vil endre finnmarksloven.

Foto: Dan Robert Larsen

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto mener at valg av medlemmer til styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) altfor ofte har vært gjenstand for politisk maktspill.

– Det virker som om partitilhørighet er viktigere enn hva slags kompetanse styremedlemmene skal ha, sier Balto.

Nå er han lei av dette, og ønsker derfor å endre retningslinjene for oppnevning av styremedlemmer.

– Målet er å få kompetanse og kvalifikasjon i fokus når styrerepresentanter skal velges, i tillegg til å sikre selvbestemmelse for Sametinget, forklarer Balto.

Ønsker teamtenking

Sametingets plenum skal behandle forslaget i dag i forbindelse med et høringsutkast fra regjeringen om endringer i finnmarksloven.

– Kunnskaper om relevant lovgivning, samisk historie, samiske samfunn og næringer kan være eksempler på nødvendig kompetanse som styremedlemmene bør ha, sier Balto.

Han ønsker en modell som legger vekt på teamtenking fremfor partitilhørighet, sier Balto.

FeFo ledes av et styre på seks personer, tre valgt av Finnmark fylkesting og tre valgt av Sametinget,

Vil fjerne detaljstyringa

NSR vil også vrake paragraf 8 i loven som sikrer at styremedlemmene kan velges fra både opposisjon og posisjon ved forholdstallsvalg.

– Dette er unødvendig detaljstyring. Fjerning av paragrafen vil gi mer fleksibilitet til Sametinget og fylkestinget til å velge styremedlemmer som oppfyller nødvendig kompetansekrav, forklarer Balto.

Sametingsråd Silje Karine Muotka er enig.

– Men kravet om kompetanse er ikke ensbetydende med at vi er misfornøyde med dagens styresammensetting. Dette er heller et uttrykk for en mer langsiktig strategi, understreker Muotka.

Frykter elitestyre

Ronny Wilhelmsen

FRYKTER ELITETENKING: Same-Aps gruppeleder Ronny Wilhelmsen mener at NSR forslag vil gjøre det vanskeligere for vanlig folk å bli representert i FeFo-styret.

Foto: Dan Robert Larsen

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Ronny Wilhelmsen, raser og mener at Sametingsrådet og NSR vil begrense den vanlige finnmarkingens muligheter til å bli valgt i FeFo-styret.

– De er i ferd med å elitifisere FeFo-styret. Arbeiderpartiet ønsker ikke en slik utvikling, sier Wilhelmsen.

– Hva legger du i uttrykket elitifisere?

– Det er en måte å skille ut samfunnsgrupper på grunnlag av visse kvalifikasjoner, og kan for eksempel utelukke en vanlig bonde til å bli valgt som styremedlem i FeFo, svarer Wilhelmsen.

– Fører til avstand til grasrota

Aps sametingsgruppe ønsker at styresammensettingen skal speile befolkningen i Finnmark.

– Det vil være viktig at vanlige folk føler tilhørighet til styret. NSR forslag vil føre til avstand til grasrota, sier Wilhelmsen.

Han mener at forslaget er udemokratisk.

– Det er ikke antall år på skolebenken som skal avgjøre hvem som skal kunne sitte i FeFo styret. Også erfaring i politikk og organisasjonsarbeid er viktig kompetanse, sier Ronny Wilhelmsen.

Dersom man trenger annen kompetanse for eksempel innenfor jus, så mener han at dette finnes blant ansatte i FeFo.

Korte nyheter

 • EU med niende sanksjonspakke mot Russland

  EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier de vil legge til nesten 200 flere personer, bedrifter og organisasjoner på sanksjonslisten. Ytterligere tre russiske banker blir også ilagt sanksjoner.

  – Punkt tre er å kutte Russlands tilgang til droner, både direkte og via tredjelandsleverandører som Iran, skriver von der Leyen på Twitter.

  Hun foreslår også å utvide eksportkontrollen for produkter som kan brukes til både sivile og militære formål og som «det russiske krigsmaskineriet» kan nyttiggjøre seg.

  – Vi går også etter det russiske propagandaapparatet ved å foreslå at ytterligere fire kanaler får sendeforbud, og vi foreslår flere økonomiske tiltak mot Russlands energi- og gruveindustri.

  (NTB)

 • En million ekstra til Samisk kunstnerråd

  Samisk kunstnerråd får én million kroner ekstra i årlig bevilgning om den nye samiske forfatterforeningen godtas som fullverdig medlem i rådet. Mun dajan – Foreninga samiske forfattere ble stiftet etter at Sámi girječálliid searvi/Samisk forfatterforening endret medlemsskravene for å organisere kun samiskspråklige forfattere. Foreningen Mun dajan organiserer samiske forfattere uavhengig av hvilket språk de publiserer på.

  Samisk kunstnerråd har ikke innlemmet den nye foreningen som medlem i rådet. Sametinget vil trekke tilbake økningen om foreningen ikke tas inn som medlem.

  Sametingets plenum godkjente kunstneravtalen for 2023 med disse forutsetningene.

 • ÁRRAN 360° vises på TIFF 2023

  ÁRRAN 360° reiser hjem til Sápmi og får sin Norges- og Sápmipremiere under Tromsø internasjonale filmfestival i januar. ÁRRAN 360° var en offisiell del av det utvidede programmet til den samiske paviljongen under den 59ende internasjonale Veneziabiennalen i høst. Prosjektet ble i tillegg vist som del av biennalens filmfestivalprogram.

  – Dette er et spektakulært prosjekt som kombinerer samiske historiefortelling med high tech. Det blir en spennende miks av tradisjoner der det hele foregår i en lávvu, men med ny teknologi og moderne fortellerformater. Vi er imponerte over hva International Sámi Film Institute har fått til sammen med filmskaperne, sier festival- og programsjef for Tromsø internasjonale filmfestival Lisa Hoen.

  ÁRRAN 360° er en hybrid mellom urfolksfortellinger og innovativ teknologi. Det er det aller første prosjektet som presenterer seks originale 360-filmer av seks ledende samiske filmskapere og kunstnere fra Sápmi.

  Lisa Hoen
  Foto: Marius Fiskum