NSR og Ap krangler om FeFo-styret

NSR og Ap er rykende uenige om hvem som er egnet til å sitte i styret som skal forvalte land og vann i Finnmark.

Runar Myrnes Balto

VIL HA TEAMTENKING: NSR-leder Runar Myrnes Balto vil endre finnmarksloven.

Foto: Dan Robert Larsen

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR) Runar Myrnes Balto mener at valg av medlemmer til styret i Finnmarkseiendommen (FeFo) altfor ofte har vært gjenstand for politisk maktspill.

– Det virker som om partitilhørighet er viktigere enn hva slags kompetanse styremedlemmene skal ha, sier Balto.

Nå er han lei av dette, og ønsker derfor å endre retningslinjene for oppnevning av styremedlemmer.

– Målet er å få kompetanse og kvalifikasjon i fokus når styrerepresentanter skal velges, i tillegg til å sikre selvbestemmelse for Sametinget, forklarer Balto.

Ønsker teamtenking

Sametingets plenum skal behandle forslaget i dag i forbindelse med et høringsutkast fra regjeringen om endringer i finnmarksloven.

– Kunnskaper om relevant lovgivning, samisk historie, samiske samfunn og næringer kan være eksempler på nødvendig kompetanse som styremedlemmene bør ha, sier Balto.

Han ønsker en modell som legger vekt på teamtenking fremfor partitilhørighet, sier Balto.

FeFo ledes av et styre på seks personer, tre valgt av Finnmark fylkesting og tre valgt av Sametinget,

Vil fjerne detaljstyringa

NSR vil også vrake paragraf 8 i loven som sikrer at styremedlemmene kan velges fra både opposisjon og posisjon ved forholdstallsvalg.

– Dette er unødvendig detaljstyring. Fjerning av paragrafen vil gi mer fleksibilitet til Sametinget og fylkestinget til å velge styremedlemmer som oppfyller nødvendig kompetansekrav, forklarer Balto.

Sametingsråd Silje Karine Muotka er enig.

– Men kravet om kompetanse er ikke ensbetydende med at vi er misfornøyde med dagens styresammensetting. Dette er heller et uttrykk for en mer langsiktig strategi, understreker Muotka.

Frykter elitestyre

Ronny Wilhelmsen

FRYKTER ELITETENKING: Same-Aps gruppeleder Ronny Wilhelmsen mener at NSR forslag vil gjøre det vanskeligere for vanlig folk å bli representert i FeFo-styret.

Foto: Dan Robert Larsen

Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Ronny Wilhelmsen, raser og mener at Sametingsrådet og NSR vil begrense den vanlige finnmarkingens muligheter til å bli valgt i FeFo-styret.

– De er i ferd med å elitifisere FeFo-styret. Arbeiderpartiet ønsker ikke en slik utvikling, sier Wilhelmsen.

– Hva legger du i uttrykket elitifisere?

– Det er en måte å skille ut samfunnsgrupper på grunnlag av visse kvalifikasjoner, og kan for eksempel utelukke en vanlig bonde til å bli valgt som styremedlem i FeFo, svarer Wilhelmsen.

– Fører til avstand til grasrota

Aps sametingsgruppe ønsker at styresammensettingen skal speile befolkningen i Finnmark.

– Det vil være viktig at vanlige folk føler tilhørighet til styret. NSR forslag vil føre til avstand til grasrota, sier Wilhelmsen.

Han mener at forslaget er udemokratisk.

– Det er ikke antall år på skolebenken som skal avgjøre hvem som skal kunne sitte i FeFo styret. Også erfaring i politikk og organisasjonsarbeid er viktig kompetanse, sier Ronny Wilhelmsen.

Dersom man trenger annen kompetanse for eksempel innenfor jus, så mener han at dette finnes blant ansatte i FeFo.

Korte nyheter

 • Vil ha platinagruve i samekommune

  Gruveselskapet Fedorova Resources presenterte sine nye planer på et informasjonsmøte i Lovozero på torsdag. De vil starte ny gruvedrift 60 kilometer fra Lovozero sentrum. Gruven skal utnytte metaller, som hører til platina-gruppen. Selskapet sa på møtet at de vil ha en dialog med samene i området og undersøke hvordan innvirkning gruvedriften kan ha på økologien. Planen er å starte gruvedriften i 2027. Gruveselskapet lover nye arbeidsplasser og opplæring av lokale arbeidere.

  Loga sámegillii

  Infomøte Fedorova Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Plánejit platinaruvkki Lujávrái

  Ruvkefitnodat Fedorovo Resources lea álggaheamen barggu Lujávrri gielddas. Plánaidis birra fitnodaga ovddasteaddjit muitaledje duorasta čoahkkimis Lujávrris. Fitnodaga áigu 60 kilomehtera eret Lujávrri čoahkkebáikkis ávkkástallat metállaid, mat gullet platina-jovkui. Čoahkkimis ruvkefitnodaga ovddasteaddjit čilgejedje, ahte ovdalgo huksegohtet infrastruktuvrra, sii háliidit gulahallat báikkálaš sápmelaččaiguin ja iskat ávkkástallama váikkuhusaid ekologijai. Metállaid ávkkástallama háliidivčče álggahit jagis 2027. Seammás fitnodat lohpida ođđa bargosajiid ja oahpahit Lujávrri gieldda olbmuide dán barggu.

  Les på norsk

  Infomøte Fedorovo Resources
  Foto: Jevgenij Kirillov / Frilans
 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK