NRK Meny
Normal

NSR går for mindretallsråd

NSR har besluttet å råde på Sametinget i mindretall.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo vil foreslå at NSR har sametingsrådet alene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Når Sametinget neste onsdag skal konstitueres, kommer Norske Samers Riksforbund (NSR), som er den største grupperingen, til å fremme forslag om Aili Keskitalo som sametingspresident. Keskitalo vil danne et mindretallsråd på Sametinget som utgår fra NSR og NSR/SáB.

Presidentkandidaten understreker at NSR vil arbeide for et bredt flertall på Sametinget i viktige saker, og at målet er at Sametinget skal i større grad stå samlet.

– Det er bra for det samiske demokratiet at de politiske debattene og beslutningene blir tatt i komitéene og plenum. Dette vil gjøre Sametinget mer åpent og forhåpentligvis også øke interessen for de samiske sakene, sier Keskitalo.

Samtalene om å få til et flertall med fem andre partier ble brutt tidligere denne uken. Deretter skal det ha vært samtaler mellom NSR og Arbeiderpartiet, men heller ikke disse virker å ha ført frem.

Med sine 13 representar innehar NSR sammen NSR/SáB nøyaktig en tredjedel av Sametingets 39 representanter.