NRK Meny
Normal

President-permisjonen splitter NSR

Omtrent halvparten av NSRs lokallag mener visepresident Johan Mikkel Sara må bli vikar-president.

Johan Mikkel Sara og Aili Keskitalo
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Lederskapet i Norske Samers Riksforbund prøver å unngå at visepresident Johan Mikkel Sara blir president mens Aili Kesktialo er ute i svangerskapspermisjon.

Men ledelsen får ikke støtte fra alle lokallagene. Flere mener at det er feil å ikke følge Sametingets regelverk i denne saken.

Med stø kurs mot krise

- Må tåle konflikter

NRK Sámi Radio har snakket med de fleste lokallagene til NSR, og spurt om det var riktig av NSRs lederskap å lansere rådsmedlem Jarle Jonassen som ny president.

Debattér: Hva mener du?  

Lokallagene er delt i dette spørsmålet.

Leder i Porsanger sameforening, Sigvald Persen sier at han ikke kjenner saken, men mener det er best at visepresident Sara fungerer som president, hvis regelverket tilsier det.

- Men vi må tåle slike konflikter, sier Persen.

- Må følge regelverket

Leder i Rana sameforening, Ole Gunnar Leirvaag mener at NSR burde latt visepresidenten fungere som president i permisjonstiden.

- Jeg synes at vi bør følge regelverket. Da tror jeg at vi hadde blitt tatt mer alvorlig. Selv om Jarle Jonassen er en utmerket mann, så sender vi gale signaler hvis vi ikke følger regelverket, sier Leirvaag.

Han frykter at denne saken kan skade både NSR og Sametinget.

- Det kan skade samarbeidsklimaet. Vi må prøve å unngå slike stridigheter som tar fokuset vekk fra det vi egentlig skal holde på med. Vi har store oppgaver, sier Leirvaag.

- Full tillitt

Lederne i Salten sameforening, Møre og Romsdal sameforening og Nord- Trøndelag sameforening ønsker ikke å kommentere saken siden den ikke er blitt diskutert i lokallagene.

Leder i Sør-Trøndelag og Hedmark saemien saervi, Aasta Granefjell støtter vedtaket til NSRs lederskap og dette har hun formildet videre til leder Silje Muotka.

Leder i Karasjok sameforenig Egil Utsi sier han har full tillit til sametingsrepresentantene og NSRs lederskap i denne saken.

Leder i Nesseby sameforening Olav M. Dikkanen synes dette er en vanskelig sak, men mener at regelverket må følges.