NRL trekker seg fra konsultasjon

Norske Reindriftsamers Landsforbund reagerer på statssekretær i Klima- og miljødepartementet Maren Hersleth Holsens uttalelser til NRK Sápmi angående den alvorlige rovviltsituasjonen i Nordland, og beskriver dette som direkte hån mot reindrifta når statssekretæren konkluderer med at det ikke er aktuelt for regjeringen å gjøre noe med bestanden i Nordland.

NRL, Sametinget og KLD er i konsultasjoner om ny forvaltningsplan i region 7 (Nordland), og NRL har i et brev til departementet meddelt at de ikke ser noen hensikt i å fortsette konsultasjoner når statssekretæren har konkludert i saken. Les også om det på deres Facebook side.

Ellinor Marita Jåma
Foto: Dan Robert Larsen / NRK