NRK Meny
Normal

– Skremmende uttalelse

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund reagerer på uttalelsen til direktør i Mattilsynet som mener at reineiere ikke gjør nok for å hindre reinpåkjørsler på Saltfjellet.

Påkjørt reinsdyr

Reinsdyr påkjørt av tog på Saltfjellet (arkivbilde).

Foto: Olof Anders Kuhmunen

– Jeg blir rett og slett skremt av slike uttalelser. Jeg hadde ikke ventet det av Mattilsynet som sitter inne med mye førstehåndskunnskap om både beitedyr og ville dyr som lever i naturen, sier leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara.

Direktør i Mattilsynet i Salten, Birger Willumsen, har uttalt at reineierne ikke gjør nok for å hindre at toget kjører i hjel rein på Saltfjellet .

– Reineierne passer ikke godt nok på dyrene sine. I verste fall må de flytte reinen vekk fra Saltfjellet, sier Willumsen, som mener at tiltakene som er iverksatt for å hindre dyrepåkjørsler på jernbanen, ikke følges opp av reineierne.

– Angriper oss med trusler

NRL-leder reagerer sterkt på uttalelsene og mener det er uheldig at det er et statlig tilsynsorgan som fremmer slike påstander.

– Det er rart at et slikt organ kommer med trusler om å fjerne reindriftsnæringen fra et område hvor det tradisjonelt alltid har vært beitenæring. De angriper oss med slike trusler, jeg synes ikke det er passende at Mattilsynet kommer med slike uttalelser. Jeg vet med sikkerhet at reineiere gjør hva de kan for å unngå slike dyretragedier, sier Sara.

Det bekrefter reineier Olof-Anders Kuhmunen.

– Jeg ser ikke at vi kunne gjort noe annerledes. Vi passer på dyrene våre, og jeg ser ingen uregelmessigheter i dette. Mattilsynet bør komme til Saltfjellet for å se på forholdene, og skaffe seg bedre informasjon før de fatter noe vedtak.

Kan ikke bare flytte en flokk

Nils Henrik Sara

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Nils Henrik Sara, reagerer på uttalelsene til Mattilsyn-direktøren.

Foto: Thor Thrane / NRK

NRL-lederen Nils Henrik Sara reagerer også på hvordan myndighetene og statlige organer ser ut til å tro at man uten videre kan flytte en hel reinflokk.

– Det finnes ikke flust med vinterbeiter. Det er ikke så lett å bare flytte en flokk. Jeg forstår ikke hvor de mener at reindriftsutøverne skal ta veien, sier Nils Henrik Sara.

– Umulig å passe på hele tiden

Direktør i Mattilsynet i Salten, Birger Willumsen, sier at han savner en bedre effekt av det intensiverte tilsynet som skulle få ned tallet på reinpåkjørslene.

– Man skal ha et mer sammenhengende tilsyn i aktuelle deler av døgnet, når det kjøres tog i området, sier Willumsen.

Men det er umulig å unngå slike ulykker kun ved tilsyn, tror NRL-lederen.

– For reineierne er det en umulig oppgave å passe på alle reinsdyrene til alle tider. Det er jo ikke bare reinsdyr det er snakk om, men også elg. Har de først bygd en jernbane som krysser beite- og villdyrenes område, så bør de ta ansvaret med å beskytte dyrene for unødvendig lidelse, sier Nils Henrik Sara.