NRK Meny
Normal

De håper begge på fortgang med reinbeitekonvensjonen

– Det skal ikke stå på den norske viljen for å få løst dette, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

Jon Georg Dale og Ellinor Marita Jåma møtes i Oslo for å snakke om reinbeitekonvensjon.

Landsbruks- og matminister Jon Georg Dale og NRL-leder Ellinor Marita Jåma under dagens møte i Oslo. Foto og redigering: Juliane Kravik.

For ti år siden, i 2005, utløp den forrige konvensjonsavtalen mellom Norge og Sverige, og statene har ikke lykkes med å få den ratifisert. Nå har Sverige igangsatt en rettighetsutredning, noe landsbruks- og matminister Jon Georg Dale forventer at de svenske myndighetene løser så fort som mulig. I dag møtte han leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma i Oslo.

– Det er avgjørende for mange norske reindriftsutøvere at vi får på plass en ny konvensjon, og det har jeg forventninger til at svenskene bidrar til, sier Dale til NRK.

– Hva kommer du til å gjøre konkret for å ha en dialog med de berørte reineierne?

– Nå møter jeg NRL i dag. Neste uke skal jeg til Finnmark og møte reindriftsnæringen. Reineierne skal være trygge på at vi gjør det vi kan for å ta vare på de norske interessene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Landsbruks- og matminister Jon Georg Dale

Landsbruks- og matminister Jon Georg Dale håper svenskene er raske med rettighetsutredningen.

Foto: Juliane Kravik / NRK

Forholder seg til ministeren

Møtet i Oslo i dag er det første Ellinor Marita Jåma har hatt med sittende landbruks- og matminister. Hun er opptatt av å opprette kontakt med nye ministere, for å sørge for en kort vei og nært samarbeid.

– Ministeren har ansvar for reindrifta, og skal være reindriftas talsperson inn i regjering. Vi er opptatt av å ha en god dialog slik at han får den kompetansen vi besitter og som vi mener han skal ha, sier Jåma.

På spørsmål om Jåma har vurdert å gjøre noe for å starte prosessen om konvensjonen, forteller NRL-lederen at de forholder seg til ministeren.

– Han har lovet at vi blir løpende orientert om utviklingen. Så er det også viktig at reindrifta på norsk side kjenner på det at man har landbruksdepartementet i ryggen. Dette er en sak mellom statene. Det er ingenting reindrifta kan forhandle om, dessverre.

Forståelse for forsinkelsen

Ellinor Marita Jåma og Jon Georg Dale

Ellinor Marita Jåma og Jon Georg Dale.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Landsbruksminister Dale understreker ovenfor NRK at han gjentatte ganger har adressert til svenske myndigheter viktigheten av at konvensjonen blir ratifisert.

– Samtidig har jeg forståelse for at svenskene har valgt å gjøre nye utredninger, et forsøk på å lande en ny konvensjon, som gjør at både norske og svenske reindriftsutøvere har forutsigbarhet og rettssikkerhet i den daglige driften.

– Når vil konvensjonen ratifiseres?

– Det tør jeg ikke spå, men jeg håper vi skal få løst det så fort som mulig.

– Tar det to-tre år til?

– Det håper jeg ikke, og det skal iallefall ikke stå på den norske viljen for å få løst dette, avslutter Dale.

Svenske myndigheter håper å bli ferdig med utredningen i slutten av juni. Deretter skal den sendes på høring.