NRK Meny
Normal

– Statsministeren må vite hvordan reindrifta sliter nå

Den nye reindriftslederen, Ellinor Marita Jåma, har bedt om å få et direkte møte med statsministeren for å diskutere om hvordan man skal løse reindriftas problemer og utfordringer.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma

Foto: Carl Gøran Larsson / NRK

– Reindrifta står overfor veldig mange utfordringer og jeg synes det er viktig at statsministeren er godt orientert om situasjonen og utfordringene, og ikke minst få høre hennes tanker rundt framtiden for reindrifta. Det er hovedbakgrunnen, sier Ellinor Marita Jåma, leder i Norske Reindriftssamers landsforbund (NRL).

Erna Solberg og Ellinor Marita Jåma

Erna Solberg og Ellinor Marita Jåma møttes nylig under Samisk veiviser-jubileet og da nevnte Jåma at hun ønsket å møte statsministeren.

Foto: Mette Ballovara/NRK
Møtes om en måned

Jåma har sendt et brev til statminister Erna Solberg og bedt om et møte. Allerede neste måned, 28. november blir det møte mellom statsminister Erna Solberg og NRL leder Ellinor Marita Jåma. Jåma er overrasket over hurtig respons fra Statsministerens kontor.

– Når jeg sendte brevet hadde jeg ikke ventet å få svar før kanskje mot jul og hadde absolutt ikke forventet meg å få møte før jul.

Jåma synes det er viktig at statsministeren får denne informasjonen direkte fra NRL.

– Jeg vil gjøre et veldig godt grunnarbeid i forkant for det er mye jeg ønsker at statsministeren skal bli orientert om. Jeg vil lage et dokument til henne som hun kan ha mulighet til å lese i forkant, og da må jeg prioritere hvilke saker jeg vil gå i dybden på.

Mye hun vil ta opp med Solberg

Jåmas problemliste er lang. Arealinngrep, store rovdyrtap, reintallssituasjonen i deler av Finnmark og spesielt ungdommens framtid og dere situasjon i denne saken, hyppige togpåkjørsler på Nordlandsbanen og i tillegg er det mange som sliter med psykisk helse.

– Dette er områder som jeg mener vil ha veldig store konsekvenser for reindrifta og er opptatt av at hvis Norge mener at vi skal ha en levedyktig reindrift i framtiden også, så er det mange momenter som må på plass og man må gjøre noen prioriteringer.

Et møte med statsministeren kan være til stor nytte for næringa, tror Jåma.

– Jeg vil at reindrifta skal ha en framtid og statsministeren er den øverste lederen i Norge og de regjeringene vi har til enhver tid må prioritere å løfte reindriftsspørsmål og tilrettelegge for en levedyktig reindrift i framtiden også.