Reduserer reintallet

På grunn av de siste årenes lave slaktevekt har myndighetene bestemt å redusere reintallet i landet. Noen distrikt må finne seg i en redusering på opptil 40%.

–Uakseptabelt! mener NRL-leder Nils Henrik Sara.

Rein i gjerde utenfor slakteri

Dette skal det nå bli mindre av. Reindriftsstyret har bestemt for å redusere det voksende reintallet i landet.

Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Jeg er forferdet! Det virker ikke som om de bryr seg om kunnskapen reindriftsutøverne selv sitter med etter mange års driftserfaring, og tar ikke hensyn til deres meninger, sier NRL-lederen Nils Henrik Sara.

Les også: Fastsatt reintall i 40 distrikt

Det er reindriftsstyret som fastsetter den øvrige grensen for antall rein per distrikt. Reindistriktene skal selv komme med forslag for hva de mener er bærekraftig, men den endelige avgjørelsen er det reindriftsstyret som skal ta.

Nå har visse distrikt fått beskjed om å redusere flokkene med opptil 40 %. Dette vekker harme. De offentlige tallene for samtlige distrikt offentliggjøres for allmennheten 1. desember.

–De setter ned reintallet med 40% av det hva reindriftsutøverne selv mener beiteområdene tåler. Det sier seg selv at det er et kraftig overtramp, og er rett og slett respektløst.

Slaktevekten skal opp

Nestleder i reindriftsstyret, Berit Oskal Eira, avviser NRL-lederens påstand.

Berit Oskal Eira

Nestleder i Reindriftsstyret Berit Oskal Eira.

Foto: Privat

–Jeg ser ikke på det som respektløst å fastsette det vi mener er et bærekraftig tall. Vi har lagt de siste årenes lave slaktevekt til grunn i vår vurdering, samt beitearealet og produksjon. Målet er å få opp reinens vekt til et akseptabelt nivå, og da må reinen få større beiteområde, sier Berit Oskal Eira.

For rundt et år siden stormet det kraftig rundt næringen. Høy reintetthet og mye snø og is førte til låste beiteområder, og magre dyr.

De siste offentlige tallene fra 2008/2009 viser at gjennomsnitts slaktekalven som burde hatt en vekt på 17-19 kg veide bare 16,4 kg i Vest-Finnmark i . I Øst-Finnmark var den akkurat innenfor grensa, med 17,4 kg.

Vektutviklingen på rein i Finnmark

Område

Reintype

1998/99

2002/03

2007/08

2008/09

Øst-Finnmark

Varit

27.1

32.0

28.1

27.1

 

Aldu/rotnu

28.3

30.4

29.0

28.4

 

Miessi

17.1

21.1

19.2

17.4

 

 

 

 

 

 

Vest-Finnmark

Varit

22.6

28.4

25.3

23.9

 

Aldu/rotnu

25.5

29.8

26.6

26.2

 

Miessi

15.4

20.4

17.2

16.4

Kilde: Ressursregnskap for reindriftsnæringen

Nils Henrik Sara

NRL-leder er ikke fornøyd med de nye reintallene.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Som reindriftsutøvere er det vårt ansvar å tilpasse antall rein etter beiteforholdene. Det er en vurdering vi gjør hele tiden, med tanke på værforhold og årstider. Men den reduseringen de nå har bestemt seg for, er så ille at flere vurderer å gå rettens vei.

Forberedt på reaksjoner

Nestleder Berit Oskal Eira viser likevel forståelse for frustrasjonen NRL-leder Sara uttrykker.

–Det er klart jeg skjønner det kan bli vanskelig for de som må redusere reintallet kraftig. For de som i verste fall ser seg nødt til å legge ned driften, jobber vi med å finne en løsning til. Det kan være snakk om en sluttpakke som inneholder bl.a hjelp til å finne nytt arbeid. Og skulle det vise seg at reintallet er for lavt om tre år, vil vi ta grep for å få det opp igjen, avslutter Oskal Eira.

Guldal jearhallama NBR-jođiheddjiin. Ášši doaimmahii Simmona Máhtte.

Guldal jearhallama NBR-jođiheddjiin ja Boazudoallostivrra nubbinjođiheddjiin. Ášši doaimmaheigga Simmona Máhtte ja Marja-Elina B. Varsi

BOAZULOGUT