Skriv og debattér her på NRK Sápmi

Hva opptar deg? Brenner du inne med noe som du vil dele med andre? Hva ønsker politikerne å gjøre for deg? Hvorfor er sametingsvalget viktig for deg - eller er det ikke?

Pc

Send ditt innlegg til NRK Sápmi.

Foto: ScanStockPhoto

Nå inviterer NRK Sápmi både velgere, andre engasjerte og politikere til å skrive sine tanker, meninger og undringer i «Valgdebatt - sametingsvalget 2013».

– Vi åpner denne muligheten i forbindelse med sametingsvalget, og derfor har vi fokus på saker som både velgerne og politikerne er opptatt av, sier redaksjonssjef Ann-Irene Buljo i NRK Sápmi.

«Valgdebatt - sametingsvalget 2013» er et redaksjonelt styrt nettside for meningsutveksling om nyheter, samfunn- og kulturspørsmål. Se faktaboksen til høyre.

– Lav terskel

– Vi prioriterer tekster etter kriterier som aktualitet, relevans og viktighet. At det er redaksjonelt styrt betyr i praksis at det er NRK Sápmi som bestemmer hvilke tekster som skal publiseres. I utgangspunket ønsker vi at flest mulig innlegg skal spres på nettet via oss, og derfor vil terskelen være lav for å slippe igjennom, sier Buljo som er prosjektleder for valgdekningen.

Tilbudet gjelder altså for både publikum og politikere. En del av tanken med «Valgdebatt - sametingsvalget 2013» er å skape en dialog mellom disse gruppene. Tradisjonelle leserinnlegg i avisene er enveiskommunikasjon.

– Vi åpner muligheten for kommentering av alle innlegg. Det gjør at leserne og forfatteren av innlegget raskt og effektivt kan kommunisere med hverandre. Slik kan samtalen utvides og nye og viktige momenter kan bringes opp, sier Ann-Irene Buljo.

Relevant tilleggsinformasjon

For å kommentere et innlegg på NRK Sápmis nettside, er det nødvendig å registrere seg på kommentarsystemet Disqus.

I tillegg legges lenker av innleggene på NRK Sápmis profiler på Twitter og Facebook, og der er det også mulig å få til en dialog.

– Vi i NRK Sápmi mener dette er en fin mulighet for både publikum og politikere til å debattere saker de er opptatt av. Selvsagt vil folk også gjøre dette via sosiale medier og på andre nettsteder, men det er på NRK Sápmi hvor det mest relevante stoffet om sametingsvalget er gjort tilgjengelig for folk. Vi kan blant annet legge inn relevante opplysninger som for eksempel fakta om valgkretsen innlegget handler om, forteller redaksjonssjef Ann-Irene Buljo.