Don sáhtát vuoitit dáidaga mii riegáda njuolggosáddagis

Send inn din stemme under livestreamen, så kan ett av kunstverkene bli ditt.

Juvva Pittja, Maija Rasmus og Sunna Kitti

Trykk her for å lese saken på norsk

Don gii čuovut njuolggosáddaga dii 18.00 - 19.30 sáhtát vuoitit dáidaga, jus fal beare searvvat jienasteapmái.

Sáddagis ráidogovvadahkki Sunna Kitti, govvadáiddár Máijá Rasmus ja govvadáiddár ja girječálli Juvvá Pittja málejit sámi álbmotbeaivái laktáseaddji gova, ja geahččit besset jienastit, ahte gean govva lea sin mielas vuohkkasamos.

Neahttasáddaga loahpas guđege dáiddára jienasteaddjiid gaskkas vuorbádit govaid vuitiid.

Jienasteapmi dáhpáhuvvá sosiála media bokte sáddemiin NRK Sámi Instagram-kontui dieđu fáddágilkoriin:

#ylesunna, #svtjuvva dahje #nrkmaija dan mielde guđemuš dáiddára duoji atná vuohkkasepmosin. Jienastit sáhttá maiddái e-poasttain čujuhussii samideska@nrk.no.

Eará guoimmuheapmi sáddagis

Sámi álbmotbeaivve neahttasáddaga temán leat searvvadahttin ja ráhkisvuohta.

Ráhkisvuođa birra boahtá sáhka earet eará Viktor Blindain ja Ida Persson Labbain. Soai leaba Ruoŧas hui dovddus bárra, go searvvaiga moadde jagi áigi Ruoŧas riikkaviidosaš tv-prográmmii, mas čuvvo nuorra vánhemiid eallima.

Earálágan ráhkisvuođas muitala fas thamilanisu ja girječálli Tharanga Rajah. Son lea ráhkásnuvvan Sápmái. Son lea čájehan ráhkisvuođas dainna, ahte lea čállán su vuosttas romána mas Sámi guovllut leat guovddážžis. Rajah lea rámiidan dan, go sámit leat váldán su nu bures vuostá.

Searvvadahttin oidno ovdamearkka dihte hástalusaid bokte. Streamas beassá oahppat, ahte mo galgá irggástallat dahjege flirtet sámegillii ja gii lea jođáneamos nuollat goikkehiid. Neahttasáddagis leat maid ollu sámegielat guossit, go measta visot guossit, geat leat searvamin sáddagii hállet mannu Suomas, Ruoŧas dahje Norggas hállojuvvon sámegiela.

Sáddaga sáddenbáikkit leat Romsa, Johkamohkki ja Anár ja neahttasáddaga láidestit Maret Biret Sara Oskal, Ivan Aleksander Buljo, Xia Torikka, Jon-Erik Näkkäläjärvi ja Anna-Karin Niia.

Streama sáhttá čuovvut sámi álbmotbeaivve NRK Sámi, Yle Sámi ja Ruoŧa SVT Sámi ja SR Sámeradio neahttasiidduid bokte.

Ruoŧas sáddaga gávdná oddasat.se-neahttasiiddus ja svtplay.se/ -neahtta-tv:s.

Norggas álbmotbeaivvi neahttasáddaga sáhttá geahččat NRK neahtta-tv:s.

Suomas neahttasáddaga sáhttá geahččat Suoma bealde geahččat Yle Areenas.

Ráidogovvadahkki Sunna Kitti, govvadáiddár Máijá Rasmus ja govvadáiddár ja girječálli Juvvá Pittja.

Ráidogovvadahkki Sunna Kitti, govvadáiddár Máijá Rasmus ja govvadáiddár ja girječálli Juvvá Pittja.

Samisk kunstverk til odel og eie

Samenes nasjonaldag feires med en samsending fra Tromsø, Jokkmokk og Enare. I studio på hvert av stedene er det kunstnere som har tatt imot utfordringen med å lage et kunstverk mens sendinga pågår.

Kunstnerne er Maija Rasmus fra Karasjok, Sunna Kitti fra Angel og Juvva Pittja fra Gällivare. De feirer dagen ved å lage et kunstverk som seerne kan vinne - til odel og eie.

Slik deltar du:

Følg med på livestreamen på NRK TV, SVT Play eller YLE Areena i tidsrommet kl. 18.00 – 19.30.

Hvis du liker ett av verkene, går du inn på NRK Sápmis konto på Instagram. der finner du innlegget med bilde av de tre kunstnerne. I kommentarfeltet tagger du den kunstneren du håper å få kunstverket til, #svtjuvva, #ylesunna eller #nrkmaija. Du kan også sende en e-post med samme tagg, hvis du ikke har Instagram, samideska@nrk.no

Det er mulig å se hvordan det går med kunstnerne, for å se hvilket motiv de maler direkte i sendinga.

Vinnerne trekkes før sendinga avsluttes, som da får hvert sitt kunstverk til odel og eie.

Artister og gjester du kan oppleve

Blant artistene som opptrer på scenen i Tromsø finner vi Ulrikke og Fred, kjent fra henholdsvis Stjernekamp og rapgruppa Duolva Duottar. Festivalsjef for Riddu Riđđu. Sandra Márjá West skal joike, og forfatter Tharaniga Rajah forteller om hvorfor hun valgte et samisk tema til sin debutroman.

Programlederne Maret Biret Sara Oskal og Ivan Aleksander Buljo har også besøk av gjester som får noen uvanlige utfordringer.

Så følg med, og delta i avstemminga du også!