Hvordan skal Mánáid-TV bli bedre?

Ser barna dine på samisk barne-TV? Da kan du hjelpe oss med å lage bedre samisk innhold for barn.

Stalugilvvut

Et av de nyere konseptene til Mánáid-TV er «Stálugilvvut», hvor barn konkurrerer mot Stállu. Nå skal nye konsept utvikles.

Foto: NRK

NRK ønsker å lage bedre samisk barne-TV. Derfor har vi laget en undersøkelse for å få tilbakemelding på våre produksjoner.

Har du barn mellom 6 og 12 år, spør om de vil være med på å svare.

Mánáid-tv iežár

IEŽÁR: I programmet «Iežár» har vi blitt kjent med samiske barns virkelighet og deres drømmer og ønsker.

Foto: Anne Katja Gaup / NRK

Nytt Mánáid-TV innhold

Mánáid-TV vil bruke svarene i utviklingen av nye Mánáid-TV konsepter.

Det tar under 10 minutter å fylle ut skjemaet, og undersøkelsen har 14 spørsmål. Alle svar blir anonymisert.

Om du har andre henvendelser til Mánáid-TV redaksjonen, kan du sende en epost til: samimanaidtv@nrk.no

NRK háliida ráhkadit vel buoret Mánáid-TV. Danne leat ráhkadan gažaldagaid mánáide vai gullat mo sii liikojit min buvttademiide.

Jos dus lea mánná dahje leat mánát dán agis, 6 ja 12 jagi gaskkas, de livččii buorre ahte oččošeimmet sii maiddái vástidit min gažaldagaide.

Mánáid-TV ođđa sisdoallu

Mánáid-TV geavaha vástádusaid ráhkadat ođđa Mánáid-TV buvttademiid.

Gažaldagaide ii ádján guhkit go 10 minuhta vástidit. Buot vástádusat anonymiserejuvvojit dahjege namahuhttojit.

Jos dus leat eará jearaldagat Mánáid-TV doaimmahussii, de sáhtát sáddestit šleađgapoastta: samimanaidtv@nrk.no