How to make a Sámi sommerhit?

Dán giđa leat golbma sámi artistta geahččalan ráhkadit sámi geassehitta. NRK Urbi lea čuvvon sin. Les på norsk eller samisk.

IAMSVEN, Martine Johanne og Lávre lager årets samiske sommerhit.
Foto: Lemet Ailo Holmestrand Hætta / NRK

Buot buorit jurdagat álget gažaldagain. Nu lea dán hávege.

Man váttis lea ráhkadit geassehitta? Sáhttit go mii dan dahkat? Na, dás ii leat earágo geahččalit.

Guldal «Geasseijat» dás:

«Geasseijat» på andre strømmetjenester

NRK Urbbis illudeimmet oaidnit Ronald Pulkka artistan. Son han lea lea Farmen-násti ja dalle lea lunddolaš ahte ráhkada geassešuoŋa, nugo eará realitynásttitge.

Muhto nu ii šaddan

Čájehuvvui ahte dáidá leat buoret geavahit albma artisttaid. Álggos fertiimet gávdnat buvttadeaddji, gii sáhtášii ráhkadit šuoŋa min ovddas:

Vuosttaš lávki:

Enter Sven Tomas Holm, dahjege IAMSVEN. Son dadjá ieš ahte ii máhte čuojahit ovttage instrumeantta, vaikko sus leat guokte golleskearru.

Steg 1: Få tak i en kickass musikkprodusent. Men han kan ikke spille noen instrumenter, men har allerede fått to gullplater. Hvordan lager han musikk og hva må en sommerlåt ha for å slå til?

Få tak i en kickass musikkprodusent som setter sommer-stemningen.

Nubbe lávki:

Ja de dárbbašeimmet lávluid, vai šaddá veahá geasserománsa-dovdu.

Martine Johanne Henriksen Båtnes lea ráisalaš ja su lávdenamma lea Martine Johanne. Mii nu liikuimet Martine Johannii ahte fertiimet su oažžut fárrui.

Steg 2: Få tak i en artist som kan synge og skrive tekst til musikken.

Få tak i en artist som kan synge og skrive tekst til musikken.

Goalmmát lávki:

Lávre Johán Eira geavaha lávdenama Lávre ja orru Guovdageainnus. Son lea nuorra, check, ja son lea čeahppi, check. Lávre lea maid oidnon Studio Sámis, nu ahte veaháš gal guoddá násti-nama, check.

Steg 3: Alljoik-faktor! Få tak i en artist med en fløyelsmyk stemme som kan joike og synge.

Få tak i en artist med en fløyelsmyk stemme som kommer med alljoik-faktoren.

Norsk versjon:

How to make a Sámi sommerhit?

I vår har tre samiske artister prøvd å lage en samisk sommerhit. NRK Urbi har fulgt dem.

Alle gode tanker starter med spørsmål. Så er det med denne historien også.

Hvor vanskelig kan det være å lage en sommerhit? Kan vi gjøre det? Vel, det er vel bare å prøve.

Hør «Geasseijat» her:

«Geasseijat» på andre strømmetjenester

Vi i NRK Urbi gledet oss til å se Ronald Pulk som artist. Han har jo tross alt vært med på Farmen kjendis. Det er jo bare naturlig at han lager en sommerlåt, slik som andre realitystjerner.

Men sånn ble det ikke

Det viser seg at det er bedre å bruke ordentlige artister. Først trengte vi en produsent. En som kan lage låten.

Steg en:

Enter Sven Tomas Holm, eller IAMSVEN som han kaller seg. Han sier selv at han kan ikke spille noen instrumenter, selv om han har to gullplater.

Steg 1: Få tak i en kickass musikkprodusent. Men han kan ikke spille noen instrumenter, men har allerede fått to gullplater. Hvordan lager han musikk og hva må en sommerlåt ha for å slå til?

Få tak i en kickass musikkprodusent som setter sommer-stemningen.

Steg to:

Så trengte vi sangere, så vi får den gode følelsen av sommerromanse.

Martine Johanne Henriksen Båtnes er fra Nordreisa. Som artist går hun under artistnavnet Martine Johanne. Vi likte henne så godt, at vi måtte ha henne med på laget.

Steg 2: Få tak i en artist som kan synge og skrive tekst til musikken.

Få tak i en artist som kan synge og skrive tekst til musikken.

Steg tre:

Lávre Johán Eira går under artistnavnet Lávre, og bor i Kautokeino. Han er ung, check. Han er flink, check. Han har også vært med på Studio Sápmi, så kjendisfaktor, check.

Steg 3: Alljoik-faktor! Få tak i en artist med en fløyelsmyk stemme som kan joike og synge.

Få tak i en artist med en fløyelsmyk stemme som kommer med alljoik-faktoren.