Første samiske kommunevalgsdebatt – utdanning på menyen

ARENDAL (NRK): Politikerne er tilbake fra ferie og pangstarter kommunevalget med debatt om hvordan samiske barn skal få et utdanningstilbud på lik linje med norske barn.

Debatt

TRIOEN SOM SKAL UT I DEBATT: Jens Ingvald Olsen (R) kommunerepresentant Tromsø kommune, Lars Filip Paulsen (H) kommunestyre representant i Tysfjord kommune og Johan Vasara (Ap), avtroppende ordfører i Kautokeino kommune

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Dette er blant spørsmålene som blir diskutert i kveldens valgdebatt fra Arendalsuka.

Før kommunevalget som finner sted 9. september er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. I kveldens debatt håper vi å gi deg svar på noen av de samiske spørsmålene som du kanskje grubler på.

Utdanning er kveldens tema

Først ut i ilden skal tre kommunepolitikere.

Johan Vasara (Ap) som er avtroppende ordfører i Kautokeino kommune, Lars Filip Paulsen som er kommunestyrerepresentant i Tysfjord kommune og Jens Ingvald Olsen (R) som er kommunerepresentant Tromsø kommune.

Disse tre får blant annet spørsmål om hvordan opplæringen for barn og unge er i deres kommuner.

– Vi klarer å gi befolkningen i vår kommune godt nok tilbud. Men det er vanskelig for en kommune å løse dette alene, sa Johan Vasara under debatten.

Debatt om samisk språk

FØRST UT: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, sametingsråd Silje Karine Muotka og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Splittelse om fordelingen av midler

I del to av valgdebatten skal rikspolitikerne utfordres på temaene som kommunepolitikerne diskuterte.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen skal også debattere utdanning fra barnehagealder og oppover.

Muotka (NSR) sier hun er fornøyd med debatten som pågikk i Arendal, men at det ikke nytter å peke på hverandre over hvem som har ansvar.

– Vi alle vil det beste. Vi må ta et ansvar alle sammen, både Sametinget, regjeringen og kommunene det gjelder. Det som står på spill er barn og unges rettigheter til å få opplæring i samisk, sier Muotka.

Kveldens programleder er Berit Solveig Gaup. Hun mener at kveldens tema belyste kommunenes situasjon om barn og unge godt.

– Det sitter barn rundt om i landet som ikke får det de har krav på når det gjelder samisk språkopplæring, sier Gaup.

Berit Solveig Gaup

LOSER DEG GJENNOM: Programleder Berit Solveig Gaup.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Vuosttaš sámi gielddadebáhtta – digaštallet oahpahusa

Maid galggašedje gielddat, Sámediggi ja eiseválddit dahkat vai sámi mánát oččošedje seamma mánáidgárde- ja skuvlafálaldagaid go dárogielhálli mánát?

Dát lea okta gažaldagain, mat digaštallojit eahkeda válgadigaštallamis Arendalvahkus.

Ovdal gielddaválggaid, mat dollojit čakčamánu 9. beaivve, leat ain máŋga vástitkeahtes gažaldaga. Eahkeda digaštallamis doaivut mii sáhttit dutnje addit vástádusaid muhtin gažaldagaide, mat dus ain soitet leat.

  • Geahča digaštallama ollásit NRK1:s gaskavahku dii. 22.15

Oahppu lea otná fáddá

Álggos oahpásmuvat golmma gielddapolitihkkárii.

Johan Vasara (Bb) lea Guoveageainnu suohkana heaiti sátnejođiheaddji, Lars Filip Paulsen (Ob) lea Divttasvuona suohkana gielddastivrraáirras ja Jens Ingvald Olsen (R) lea Romssa gieldda gielddastivrraáirras.

Dán golbmasis jerrojuvvo earret eará mo oahpahus lea mánáide ja nuoraide sin gielddain.

– Mii nagadit iežamet gieldda álbmogii addit doarvái buori fálaldaga. Muhto gildii lea váttis dán čoavdit okto, logai Johan Vasara digaštallamis.

Oalle muddui ovtta oaivilis das ahte geain galggašii leat ovddasvástádus

Digaštallama nuppi oasis hástaluvvojit riikkapolitihkkárat.

Debatt om samisk språk

FØRST UT: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, sametingsråd Silje Karine Muotka og tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Gielda- ja ođasmahttinministtar Monica Mæland (Ob), sámediggeráđđi Silje Karine Muotka (NSR) ja Bargiidbellodaga ovddeš nubbejođiheaddji Helga Pedersen digaštallet maid oahpu mánáidgárddeagi rájes bajás.

Muotka (NSR) lohká iežas duhtavažžan digaštallamiin mii lei Arendalas, muhto ii loga ávkki guhtet guimmiidasaset čujuhit ahte geas lea ovddasvástádus.

– Mii buohkat háliidat buoremus čovdosiid. Mii fertet buohkat ovttas váldit ovddasvástádusa, sihke Sámediggi, ráđđehus ja gielddat geaidda dát guoská. Dás lea sáhka mánáid ja nuoraid vuoigatvuođain oažžut oahpu sámegillii, čilge Muotka.

Eahkeda prográmmajođiheaddji lea Berit Solveig Gaup. Su mielas eahkeda fáddá bures čuvgii mánáid ja nuoraid dili gielddain.

– Miehtá riikka leat mánát, geat eai oaččo dan sámegieloahpahusa masa sis lea vuoigatvuohta, lohká Gaup.

Berit Solveig Gaup

LOSER DEG GJENNOM: Programleder Berit Solveig Gaup.

Foto: Vaino Rensberg / NRK