NRK Sápmi beklager

NRK Sápmis første versjon av saken om en filmet voldshendelse i Kautokeino kunne gi inntrykk av at hendelsen og filmingen var planlagt av de avbildede. Artikkelen kunne dermed oppfattes mer konstaterende enn det var grunnlag for. NRK Sápmi beklager dette.

NRK kjenner til at noen av de involverte guttene opplever å omtales som mobbere lokalt. Vi understreker at den informasjonen NRK Sápmi bygget sin opprinnelige artikkel på, ikke ga grunnlag for slike påstander.