NRK Meny
Normal

Fornøyd norsktalende sametingspresidentkandidat

Willy Ørnebakk er tilfreds med resultatet av meningsmålingen om presidentspråket.

Willy Ørnebakk

52-åringen Willy Ørnebakk på Aps samepolitiske konferanse i Bodø i slutten av oktober.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes dette er gledelige tall sett i bakgrunn av det vanskelige spørsmålet vi har hatt internt i organisasjonen, sier Willy Ørnebakk.

63,9 prosent svarer «ja», 28,6 prosent svarer «nei» og 7,5 prosent svarer «vet ikke» på spørsmålet «Kunne du tenke deg å stemme på et parti som har en ikke-samisktalende presidentkandidat?» (se faktaboks).

Se tabellene nederst i artikkelen.

Målingen er utført av Opinion Perduco for NRK Sápmi.

Ikke-samisktalende kandidat

Ørnebakk er foreløpig den eneste presidentkandidaten i Arbeiderpartiet. I begynnelsen av desember kan han bli valgt. Denne uken blir avgjørende om han får motkandidater. 52-åringen er ikke-samisktalende.

I et helt år har debatten rast i Ap etter at det ble kjent at Egil Olli ikke satser på en ny periode. Frontene har vært steile.

Også på den samepolitiske konferansen vedtok Ap å ta med i valgprogrammet sitt at man ikke man ikke diskriminerer noen på grunn av kultur, tro, legning eller språk.

– Derfor er dette gledelige tall, sier Ørnebakk.

– Våre velgere står bak

Bakgrunnstallene i målingen viser også at hele 75,4 prosent av Aps velgere svarer ja på spørsmålet.

Likevel tar ikke Willy Ørnebakk dette som et signal på at han får det lettere i kampen om kandidatposisjonen.

– Det er veldig trygt å vite at vi har landet en programprosess som er i tråd med det våre velgere faktisk står bak. Jeg har sagt det hele tiden at det er vår organisasjon som skal avgjøre hvem som blir vår kandidat, sier han til NRK.

– Fordel med samisktalende president

Sittende visepresident Laila Susanne Vars er kandidat for Árja. Partiet gjorde et brakvalg i 2009, men sliter nå på meningsmålingen.

Laila Susanne Vars

Laila Susanne Vars (Árja).

Foto: Aslak Ilkka Niittyvuopio / NRK

Vars har hele tiden slått fast at sametingspresidenten bør kunne snakke samisk.

– Det mener jeg fortsatt, og det er en naturlig forklaring på dette. Mange snakker samisk, og samiske er det eneste språket de behersker aller best, spesielt i de nordsamiske områdene. Derfor er det en fordel at sametingspresidenten kan samisk, sier hun til NRK.

Også blant Árjas velgere svarer flertallet at de kunne tenke seg å stemme på et parti som har en ikke-samisktalende presidentkandidat.

– De fleste velgerne vil svare at de støtter sitt eget parti selv med en ikke-samisktalende kandidat. Hadde man også spurt om det ville ha vært en fordel om kandidaten snakket samisk, så ville de fleste også ha svart ja på et slikt spørsmål, sier hun.

– Derfor er det umulig å konkludere med at velgerne ikke ønsker en samisktalende president, sier Laila Susanne Vars.

– Politikken viktigst

En måling som Opinion Perduco utførte for NRK i mai i år, svarer over 70 prosent av velgerne at de mener sametingspresidenten bør kunne samisk.

Aili Keskitalo

Aili Keskitalo (NSR).

Foto: NSR

Blant NSRs velgere er ja-prosenten langt lavere enn blant de øvrige partienes velgere.

Aili Keskitalo er NSRs presidentkandidat, og hun mener det er naturlig at velgerne vurderer andre ting enn språket til kandidaten når de skal stemme.

– Politikken er vel så viktig, og da vil nok velgerne også legge vekt på hva slags politikk som er grunnlaget for vedkommende kandidat, sier hun til NRK.

Tabellen viser svarene på spørsmålet «Kunne du tenke deg å stemme på et parti som har en ikke-samisktalende presidentkandidat?»

Meningsmåling - presidentkandidat

Svaralternativ

Totalt

Mann

Kvinne

Ja

63,9

72,7

52,2

Nei

28,6

22,8

35.0

Vet ikke

7,5

4,5

10,8

Tabellen nedenfor viser hvordan personer i ulike aldersgrupper har svart på samme spørsmål.

Meningsmåling - presidentkandidat - aldersgrupper

Svaralternativ

Totalt

30 -

30-39

40-49

50-59

60 +

Ja

63,9

56,9

64,8

74,8

59,1

61,8

Nei

28,6

29,2

24,0

21,6

31,1

33,6

Vet ikke

7,5

13,9

11,2

3,6

9,8

4,7

Tabellen nedenfor viser hvordan personer som har oppgitt hvilket parti de stemte på i 2009, i dag svarer på «Kunne du tenke deg å stemme på et parti som har en ikke-samisktalende presidentkandidat?»

Meningsmåling - presidentspråk - partier

Svaralt.

Totalt

Ap

NSR

Árja

Frp

H

Sp

Flytts.

Annet

Ja

63,9

75,4

53,8

62,5

65,0

80,0

66,7

55,6

85,0

Nei

28,6

20,6

39,8

37,5

30,0

20,0

33,3

44,4

10,0

Vet ikke

7,5

4,0

6,5

 

5,0

 

 

 

5,0