Må slakte rein i Sverige

Reindriftsutøvere i Nordland må slakte sine rein i Sverige på grunn av kapasitetsproblemer i Norge.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

GULDAL: Besset njuovvat Ruotas

– Dette er en kjempebra løsning, sier leder i Duokta reinbeitedistrikt, Arnfinn Pavval.

I Nordland er det mange reindriftsutøvere som ikke har kunnet sende rein til høstslakting. Problemet skyldes delvis at reinslakteriet i Fauske er forsinket.

Dispensasjon

Mangel på slakteri i området hadde ført til en fortvilt situasjon blant reineiere på Helgeland og Salten. Derfor søkte foredlingsbedriften Arctic Rein og Vilt (ARV) i Mo i Rana om tillatelse til å slakte norsk rein i Sverige. ARV eies i hovedsak av reineiere og reinbeitedistrikter i Nordland.

Fredag kom tilsagnet fra Statens landbruksforvaltning om at det vil bli gitt dispensasjon fra kvotebestemmelsene som tar sikte på å begrense utenlandsbearbeiding av landbruksvarer.

Søknaden om dispensasjon gjelder et kvantum på 85.000 kilo, som tilsvarer cirka 2.900 reinsdyr. Etter slaktingen blir reinskrottene fraktet tollfritt tilbake til ARV for videreforedling og salg.

Daglig leder John Anders Lifjell i ARV er fornøyd:

– Dette er et unntakstilstand, sier han og retter samtidig en takk til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL):

– De har stått på for å få en løsning.