Hopp til innhold

Må slakte rein i Sverige

Reindriftsutøvere i Nordland må slakte sine rein i Sverige på grunn av kapasitetsproblemer i Norge.

Reinsdyr på Nordkynhalvøya
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

GULDAL: Besset njuovvat Ruotas

– Dette er en kjempebra løsning, sier leder i Duokta reinbeitedistrikt, Arnfinn Pavval.

I Nordland er det mange reindriftsutøvere som ikke har kunnet sende rein til høstslakting. Problemet skyldes delvis at reinslakteriet i Fauske er forsinket.

Dispensasjon

Mangel på slakteri i området hadde ført til en fortvilt situasjon blant reineiere på Helgeland og Salten. Derfor søkte foredlingsbedriften Arctic Rein og Vilt (ARV) i Mo i Rana om tillatelse til å slakte norsk rein i Sverige. ARV eies i hovedsak av reineiere og reinbeitedistrikter i Nordland.

Fredag kom tilsagnet fra Statens landbruksforvaltning om at det vil bli gitt dispensasjon fra kvotebestemmelsene som tar sikte på å begrense utenlandsbearbeiding av landbruksvarer.

Søknaden om dispensasjon gjelder et kvantum på 85.000 kilo, som tilsvarer cirka 2.900 reinsdyr. Etter slaktingen blir reinskrottene fraktet tollfritt tilbake til ARV for videreforedling og salg.

Daglig leder John Anders Lifjell i ARV er fornøyd:

– Dette er et unntakstilstand, sier han og retter samtidig en takk til Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL):

– De har stått på for å få en løsning.

Korte nyheter

 • Ida Helene:–Vi kommer til å vise at vi nekter å bli oversett

  – Det har gått fint, det er utrolig trist at vi er nødt til å samles på denne måten igjen. Vi hadde håpet på at vi skulle slippe det. Vi holder oss samlet.

  – Jeg føler at det er stille før stormen, vi skal ha en kjempe stor markering, vi har allerede begynt å farge hele bybildet med samiske elementer og flagg og påminnelser om menneskerettighetsbruddet. Vi lader litt opp.

  Demonstrantene skal også holde demonstrasjoner utenfor Stortinget og der skal de holde apeller og de skal holde kulturinnslag.

  – Vi kommer til å vise at vi nekter å bli oversett.

  Det fortalte demonstrant Ida Helene Benonisen utenfor statsministerens kontor under Fosen demonstrasjonene i morgentimene.

  Ida Helene Benonisen inne på OED.
  Foto: Rasmus Berg / Rasmus Berg
 • Fosen-protester: Løvebakken ble «Reinsdyrbakken»

  Fosen-aksjonistene har startet forberedelsene til lørdagens varslede demonstrasjon foran Stortinget.

  Lørdag er det 600 dager siden Høyesterett slo fast at vindkraftanleggene på Fosen bryter med menneskerettighetene. I den forbindelse er det varslet en demonstrasjon foran Stortinget, samt et demonstrasjonstog.

  Fredag kveld forberedte aksjonistene seg. Det gjorde de blant annet ved å «endre» navnet på Karl Johans gate, skriver VG.

  Byttet gatenavn

  Aksjonistene hengte blant annet opp et navn som kan henvise til den samiske aktivisten Elsa Laula Renberg over det ene gateskiltet. Hun regnes som en viktig foregangsperson i kampen for samenes rettigheter.

  Nedover mot Jernbanetorget var paradegaten preget av plakater som henviste til aksjonen.

  De kjente løveskulpturene på Løvebakken har også blitt utstyrt med reinsdyrgevir. Det samme har bysten av Christian Michelsen.

  De kjente løveskulpturene på Løvebakken har også blitt utstyrt med reinsdyrgevir. Det samme har bysten av Christian Michelsen.

  (NTB)

  Fosen-aksjonistene har startet forberedelsene til lørdagens varslede demonstrasjon foran Stortinget. De kjente løveskulpturene på Løvebakken har blitt utstyrt med reinsdyrgevir
  Foto: NTB
 • PST ožžo dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima

  E-bálvalus dieđihii Politiijaid sihkkarvuođabálvalussii (PST) terrorfalleheami birra Oslos, ođđa dieđuid vuođul.

  PST oaččui dieđu vihtta beaivvi ovdal báhčima Pride-ávvudeami oktavuođas, gos E-bálvalus namuhii Norgga islamistta geas galggai oktavuohta Arfan Bhattiin. E-bálvalus oaivvildii ahte falleheapmi lei oaivvilduvvon Norgga vuosttá ja ahte Bhatti galggai vejolaš vearredahkki. PST lea ovdal gohčodan dieđu "álásin" ja lea čilgen ahte sis eai lean doarvái dieđut álggahit doaibmabijuid. Zaniar Matapour bealušteaddji árvala ahte eiseválddit váikkuhedje falleheapmái. Evaluerenraporta vurdojuvvo boahtte vahkus. Riekteášši Arfan Bhatti vuostá vuordimis álggahuvvo vuosttaš jahkebealis 2024:s.